Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon (kell 10. 30)

1. Eesti seisukohad 14.-15. aprillil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel.

2. Eesti seisukohad 11.-12. aprillil toimuval keskkonnaministrite mitteametlikul kohtumisel.

Kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

3. Eesti seisukohad 14.-16. aprillil toimuval konkurentsivõime- ja kasvu nõukogu mitteametlikul kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik Sirje Kivi.

4. Eesti seisukohad 17.-18. aprillil toimuval tervishoiuministrite mitteametlikul kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu.

5. Eesti seisukohad 17.-18. aprillil toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Jüri Pihl.

6. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele Euroopa sadamapoliitika kohta COM(2006)616. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Aivo Lind ja peaspetsialist Karmen Kirs.

Majanduskomisjon

Kell 10.30 – väljasõiduistung Lääne-Virumaale, et tutvuda metsasektori probleemidega ning kohtuda Erametsaliidu ja Metsatööstuse Liidu esindajatega. Rakke ja Väike-Maarja valdades tutvutakse erametsanduse ühistegevusega Viru-Lemmu Metsaseltsi baasil, tutvutakse Kunda haava puitmassi töötlemisega AS Estonian Cell’is. Teemad, millest räägitakse, on metsa ressursi kasutamine, metsatööstuse olukorra halvenemine ja selle seos riigi majandusega ning metsaomanikele täiendavate võimaluste loomine.

Väliskomisjon

Kell 10 – ülevaade 2.04-4.04 aprillil 2008 Bukarestis toimunud NATO tippkohtumisest. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi asekantsler Harri Tiido.

Kell 13.30 – kohtumine rahvusvahelise Birma munkade organisatsiooni delegatsiooniga.

Üritused, visiidid

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kaplinnas (11.04-15.04) toimuval 4. ülemailmsel parlamendi esimeeste kohtumisel. Kohtumisel käsitletakse võitlust vaesusega ja naiste rolli selles võitluses. Kohtutakse ka Lõuna- Aafrika naistega, kes omavad häid kogemusi vaesuse vastu võitlemisel. Lähemalt käsitletakse vaesuse vähendamise ja välistamise võimalusi, diskrimineerimisega seonduvat ning naistesse investeerimist (investing in women). Lisaks on plaanis kohtumised ka Soome ja Ungari parlamentide delegatsioonide liikmetega.

* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Tartumaal. 

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühm eesotsas rühma esimehe Ivi Eenmaaga osaleb (09.04-19.04) Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas IPU 118. assamblee istungil ja komiteede koosolekutel. Eesti delegatsiooni kuuluvad veel rühma aseesimehed Marika Tuus, Erki Nool ning Jüri Tamm. Assamblee peateemaks on „Võitlus vaesusega“. Ivi Eenmaa esineb assambleel ettekandega, milles käsitletakse arengukoostöö temaatikat Eesti kogemusele tuginedes – abi saajast on saanud abi andja. Jüri Tamm osaleb säästva arengu, rahandus- ja kaubanduskomitee töös. Komitee keskendub parlamentaarsele järelevalvele riigi välisabi poliitikate üle. Marika Tuus osaleb demokraatia ja inimõiguste komitee töös, mille peateemaks on „Võõrtöötajad, inimkaubandus, ksenofoobia ja inimõigused.” Erki Nool osaleb Rahu ja rahvusvahelise julgeoleku komitee töös, mis käsitleb parlamentide osa riigi julgeoleku, inimeste julgeoleku ja isiklike vabaduste vahelise tasakaalu saavutamisel ning demokraatiat ähvardava ohu ära hoidmisel. Lisaks osaleb Riigikogu delegatsioon veel 12+ regionaalse grupi kohtumistel. Plaanis on ka kohtumised Soome ja Ungari parlamentide delegatsioonide liikmetega.

* Riigikogu liikmed Valdur Lahtvee ja Maret Merisaar osalevad (11.04-14.04) Sloveenias Ljubljanas Euroopa Rohelise Partei 8. üldkogul “Milline on roheliste parteide roll Euroopa Parlamendis”.)

* Riigikogu liige Mart Laar osaleb (11. 04-15.04) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Philadelphia Ühingu aastakonverentsil. Arutusel on teemad, mis käsitlevad religiooni ja kristlikku kultuuri, Venemaad ja Euroopa tulevikku, Euroopa poliitilisi ja majanduslikke väljavaateid ning konservatismi ja klassikalise liberalismi tulevikku Euroopas.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside