Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – EL asjade komisjoni, majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni avalik ühisistung

1. Euroala tuleviku arutelu. Kutsutud SEB Privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel ja Eesti Välispoliitika Instituudi analüütik Ahto Lobjakas. Istungit saab kuulata eelregistreerimisega kohapeal või vaadata reaalajas Riigikogu veebilehel aadressil https://www.riigikogu.ee/?rep_id=22069
Istung toimub Riigikogu konverentsisaalis.

Kell 12 – EL asjade komisjonis

2. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (COM(2011)877), ning Euroopa Komisjoni teatisele „Avatud andmed – innovatsiooni, majanduskasvu ja läbipaistva juhtimise mootor“ (COM(2011)882). Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna nõunik Andrus Aaslaid.

3. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ühtsel turul“ (COM(2011)791), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) (COM(2011)793), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus) (COM(2011)794). Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna tarbija- ja konkurentsipoliitika talituse nõunik Riina Piliste.

4. Seisukoha andmine eelnõule „Euroopa Liidu Kohtu põhikirja ja selle I lisa muudatused“ [2011/0901 (COD)]. Kutsutud välisministeeriumi juriidilise osakonna Euroopa Liidu Kohtu büroo direktor Marika Linntam.

Üritused, kohtumised

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb rahvusvahelise festivali „Sõpruse sild“ korraldajate ja toetajate kohtumisel Narvas.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Tartu haridusmessi INTELLEKTIKA 2012.

Kell 16Laine Randjärv osaleb ajakirja Akadeemia seminaril Tartus.

* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Sven Sester, Neeme Suur, Väino Linde ja Vladimir Velman osalevad (9.02-10.02) Vilniuses BA komisjonide istungitel ja integreeritud stabiilsete finantsturgude teemalisel ümarlaual.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside