Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung

1. Ühisistung väliskomisjoniga: Eesti seisukohad 13.-14 detsembril 2010 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välisasjade nõukogu istungitel. Kutsutud välisminister Urmas Paet.

Seejärel Euroopa Liidu asjade komisjonis
:
2. Eesti seisukohad 13.-14. detsembril 2010 toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil. Kutsutud keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome, põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup ja eurokoordinatsiooni büroo juhataja Kristina Uibopuu.
3. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 1234/2007 seoses liidus enam puudustkannatavatele isikutele ette nähtud toiduainete jaotamisega (COM(2010)486).
4. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist (COM(2010)473). Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kvaliteedi infrastruktuuri talituse ekspert Piret Schasmin.
5. Seisukoha andmine majanduse- ja eelarvepoliitika tugevdamise seadusandlikule paketile (COM(2010)522-527). Kutsutud rahandusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik Andres Kuningas.

Kohtumised, konverentsid, assambleed
 
Kell 9.15 – rahanduskomisjoni kohtumine Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooniga (ruum L 240).

Kell
11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tehnikagümnaasiumi õpilastega (Riigikogus).
 
* Riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson osaleb (9.12-12.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Atlandiüleste suhete teemalisel konverentsil, kus ta esineb ettekandega. Kõne all on väärtuste ja poliitiliste traditsioonide sarnasus ja erinevus, suhted Venemaaga, majanduse üleilmastumise ja säästliku energiakasutusega seonduv.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Trivimi Velliste osaleb (9.12-11.12) Brüsselis Beneluxi parlamendi istungil ning Beneluxi ja Balti Assamblee presiidiumide kohtumisel.
* Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb (9.12-10.12) Suurbritannias Londonis Parlamentide vahelise Liidu (IPU) Briti grupi korraldataval seminaril „Noorte osalemine poliitikas”.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (7.12-10.12) raportöörina Prantsusmaal Strasbourgis ENPA migratsioonikomitee ja monitooringukomitee istungitel. Arutusel on Gruusia, Moldova, Ukraina, Serbia, Armeenia, Albaania ja Türgi liikmekohustuste täitmisega seotud küsimused.
* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (7.12-15.12) Jaapanis Nagoyas Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu (ISSC) 28. üldassambleel.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside