Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üheksa eelnõud lähevad lõpphääletusele.

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 9 eelnõud, mis kõik tulevad kolmandale lugemisele.

 

Õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) karmistab karistusi liiklemise või käituseeskirjade rikkumisega seotud süütegude eest ja näeb lisakaristusena ette juhtimisõiguse äravõtmist kuni kolmeks aastaks.

 

Valitsuse algatatud kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE) peamine taotlus on kiirendada sundvõõrandamise läbiviimist avalike teede või raudteede rajamise või laiendamise eesmärgil.

 

Valitsuse algatatud raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE) rakendab Euroopa Liidu direktiivide põhinõuded ja kriteeriumid Eesti raudteevõrgustikule ning kehtestab tegevusloa raudteeveeremi ehitamisele.

 

Keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (668 SE) näeb muuhulgas ette probleemtooteregistri loomise ja täpsustab elektri- ja elektroonikaromude käitlemise ja kulude katmise nõudeid.

 

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) kohaselt saavad alla 16-aastased puudega lapsed võimaluse minna rehabilitatsioonikeskusesse koos oma vanema või hooldajaga. Eelnõu leevendab ka rehabilitatsioonimeeskonnale esitatavad haridusnõuded, lubades taastusravi keskustes töötada keskeriharidusega meditsiiniõdedel.

 

Riigikogu liikme Katrin Saksa algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE) kehtestab raamatute laenutushüvitise ülempiiri, millest suuremat summat autoritele või autoriõiguste omajatele ei maksta. Ülempiiri ületanud summad suunatakse üldisesse jagamisfondi. Ülempiiri kehtestamine annab algupärasele eesti kirjandusele eelise tõlkekirjanduse ees.

 

Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Jaak Alliku ja Helmer Jõgi algatatud ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE) jätab ülikooliseadusest ja rakenduskõrgkooli seadusest välja kuupäeva, mis ei võimalda akrediteerimisotsuste laienemist nn vanadelt õppekavadelt nende sisuliste õigusjärglastena registreeritud uutele õppekavadele, sest sätestab, et laienev akrediteerimisotsus peab olema langetatud enne 1. septembrit 2002.

 

Valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (665 SE) reguleerib zoonooside seire ning toidutekkeliste haiguspuhangute epidemioloogilise uurimise aluseid ja täpsustab sätteid, mis reguleerivad Euroopa Komisjoni teavitamist Eestis loomataudide diagnoosimise ja zoonooside esinemuse tendentside kohta.

 

Riigikogu liikmete Koit Prantsu, Jüri Saare ja Janno Reiljani algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (622 SE). muudab suhkru üleliigse laovaru kõrvaldamise tähtaegu.

 

 

 

Väliskomisjonis:

 

 

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 660 SE.

 

Üritused:

 

 

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Vene Föderatsiooni saatkonna nõuniku Sergei Overtšenkoga.

 

Kell 16 – maaelukomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Itaalia parlamendi ülem- ja alamkoja põllumajanduskomisjonide ühisdelegatsiooniga.

Kell 18.30 – v äliskomisjoni liikmed kohtuvad Hiina suursaadiku Hong Jiuyiniga (Hiina suursaatkonna residentsis).

Tagasiside