Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teisel lugemisel on Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Toivo Tootseni, Tõnu Kauba ja Helle Kalda algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (1 5 SE). Lugemisele läheb eelnõu tekst, mille kohaselt „Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikud ei ole omandireformi õigustatud subjektid neile kuulunud ning neilt enne Eestist lahkumist õigusvastaselt võõrandatud vara suhtes.” Kehtiv seaduses on sätestatud, et Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikute omandiks olnud ja Eesti Vabariigis asunud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise taotlused lahendatakse riikidevahelise kokkuleppega. Eelnõu algataja hinnangul takistab selline regulatsioon ümberasujate varaga seotud probleemide lahendamist.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE).

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse „Piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise kohta” eelnõule arvamuse andmine; Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" (801 OE); riigivara tasuta võõrandamine.

Sotsiaalkomisjonis – kokkuvõte Riias toimunud Soome-Balti arengu ning seksuaaltervishoiu ja -õiguste alase ümarlaua tööst.

Väliskomisjonis – arutelu Eesti välispoliitiliste seisukohtade kajastamisest, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Õiguskomisjonis – väljasõiduistung politseiametisse.

Üritused:

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige ja õiguskomisjoni esimees Väino Linde osaleb (kuni 11.02) Vilniuses ja Druskininkais Balti Assamblee õiguskomisjoni istungil ja kohtumisel Beneluxi parlamendi õiguskomisjoniga.

* Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb (kuni 10.02) Kopenhaagenis Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsi ettevalmistavas töös.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside