Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud töölepinguseaduse eelnõu (299 SE), mille eesmärk on reguleerida tööandjate ja töötajate vahelisi suhteid. Algataja kinnitusel suureneb töölepingu regulatsiooni uuendamisel nii töösuhete paindlikkus kui ka turvalisus. Viimased saavutatakse nelja meetme koosmõjus:

• paindlik tööõigus, mis sätestab tööandja ja töötaja õigused selgelt ja arusaadavalt, võimaldab nii töötajal kui tööandjal kokku leppida tingimustes, mis on mõlema vajadustega kõige paremini sobivad ning ei sunni tööandjat läbi kõrgete töösuhte lõpetamisega kaasnevate kulude hoidma ettevõttes töökohti, mida antud majandussituatsioonis ei ole vaja;

• kaasaegsed sotsiaalkindlustussüsteemid, mis tagavad piisava sissetuleku töötuse perioodil, luues inimestele kindlustunde, et ühest töökohast loobumine ei tähenda kohe vaesusesse langemist ning muutes nad seeläbi avatumaks uutele väljakutsetele;

• efektiivne aktiivne tööpoliitika, mis hõlbustab liikumist ühelt töökohalt teisele, aga ka töötusest ja mitteaktiivsusest tööhõivesse, tagades kiirelt sobiva töökoha leidmise ning vajadusel täiend- ja ümberõppe;

• efektiivne elukestva õppe süsteem, mis võimaldab inimestel jääda tööturul konkurentsivõimeliseks kogu nende töövõimelise ea jooksul ning kohandada pidevalt oma kvalifikatsiooni kiiresti muutuva majandussituatsiooniga.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis kliimaküsimuste ja taastuvenergia meetmepaketi kohta käivate Eesti seisukohtade muutmine ja täiendamine.

Majanduskomisjonis – kohtumine justiitsminister Rein Langiga olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames (ruum L 332); autoveoseaduse riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE); Tollikoostöö Nõukogu asutamiskonventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (288 SE); Vabariigi Valitsuse poolt esitatud Eesti seisukohtade arutelu kliimaküsimuste ja taastuvenergia meetmepaketi osas ning arvamuse andmine ELAK-le.

Maaelukomisjonis – kell 14 sõidetakse 2-päevasele (9.10 -10.10) väljasõiduistungile Läänemaale.

Rahanduskomisjonis – 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala, ülevaate esitab minister Tõnis Lukas.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu 22. jaanuari 2003. aasta otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” muutmise otsuse eelnõu (356 OE).

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE).

Õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks (49 SE); liiklusseaduse ja karistusseadustiku ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE).

Üritused

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (9.10-10.10) Prantsusmaal Pariisis rahvusvahelise teadusfilmide festivali raames toimuval debatil „Naised teaduses“. Visiidi käigus kohtub Ergma ka Prantsusmaa Senati uue presidendi Gérard Larcher’iga,kes valiti sellele ametikohale 1.oktoobril 2008. Kohtumisest võtab osa veel Senati FRA-Balti sõprusgrupi esimees Denis Badre. Kohtumisel on kõne all Prantsuse eesistumise aktuaalsed teemad, EL-Venemaa suhted, Gruusia, Iraagi ja Afganistaniga seonduvad küsimused.

* Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb (9.10-11.10) Horvaatias Zagrebis konverentsil „Mõisad ja lossid – majandus- ja regionaalarengu edasiviivad jõud“.

*Riigikogu liige Kaia Iva osaleb (9.10-11.10) Saksamaal Berliinis 3. Euroopa Naiste Assotsiatsiooni kongressil.

* Riigikogu liikmed Maret Merisaar ja Valdur Lahtvee osalevad (9.10-12.10)  Prantsusmaal Pariisis Euroopa Roheliste parteide 9. nõukogu istungil.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liikmed Sven Mikser ja Kadri Simson osalevad (7.10 -11.10) Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis NATO PA Vahemere ja Lähis-Ida töörühma julgeoleku alasel seminaril. Kõne alla on olukord Iraagis ning arengud Iraanis.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (5.10-7.10) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee poliitika- ja kaitsekomitee istungitel ning ümarlaual „Alalise struktureeritud koostöö eelised. Mõistest reaalsuseni“.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (6.10-9.10) Albaanias Tiranas Euroopa Nõukogu regionaalsel seminaril „Uue tehnoloogia kasutamine avaliku sektori

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside