Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on majanduskomisjoni algatatud Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (420 OE). Seoses Eesti Arengufondi nõukogu liikme Raivo Vare volituste lõppemisega 12. mail 2013 nimetatakse Eesti Arengufondi nõukogu liikmeks ettevõtluse ja üldsuse esindajana Ville Jehe. Eelnõu läheb lõpphääletusele.  

NB! Riigikogu veebi uue rakendusena on võimalik Riigikogu istungi otseülekande ajal veebis lisaks tavapildile jälgida eraldi aknas ka tablood, millel kuvatakse sõnavõttude järjekord ja hääletustulemused. Lingi leiab veebi otseülekande lehelt või aadressilt https://www.riigikogu.ee/v/live/index3.html

Komisjonides (kell 14)

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (340 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.

Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse ja riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); arvamus “Eesti raamseisukohtade põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014-2020“ täiendamise osas.

Väliskomisjonis – kandidaadid suursaadiku ametikohale Poolas ja Rumeenias (asukohaga Varssavis) ning suursaadiku ametikohale Kreekas, Küprosel ja Albaanias, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ning suursaadikukandidaadid.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 8.30) – Riigikontrolli auditiaruande „Kohalike teede hoiu korraldamine“ edaspidise tegevuse arutelu.

Üritused

Kell 10 – Riigikogu konverentsisaalis toimub konverents teemal „Looduslikud pühapaigad kui rahvuslikud kaitsealad – vajadused ja võimalused 2008-2020“.

Konverentsil käsitletakse riikliku arengukava „Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine“ esimese viie tegevusaasta (2008-2012) olulisemaid tulemusi, järgmiste tegevusaastate (2013-2020) peamisi eesmärke ning nende saavutamise eeldusi.

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus, Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühm ja Hiite Maja Sihtasutus.

Vaata ka konverentsi kava.

Kell 16.15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kaitseb Tartu Ülikooli senati saalis oma doktoritööd “Loovisiksuse roll Eesti laulupeoliikumises aastatel 1940–1980 Tuudur Vettiku ja Roland Laasmäe epistolaarse pärandi põhjal”.

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa päeva tähistamisega seotud üritustel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside