Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE), mille eesmärk on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 764/2008 Eesti õiguses rakendumise tagamine. Nimetatud määrus käsitleb vastastikuse tunnustamise põhimõtet kaupade vaba liikumise osas ja sätestab protseduurireeglid kaupade vaba liikumise osas takistuste tegemiseks. EÜ asutamislepingu artiklitest 28 ja 30 tuleneb, et sihtliikmesriigid ei saa oma territooriumil keelata selliste toodete müüki, mida seaduslikult turustatakse teises liikmesriigis ja mis ei kuulu ühtlustamisele ühenduse tasandil, välja arvatud siis, kui sihtliikmesriigi kehtestatavad tehnilised piirangud on õigustatud EÜ asutamislepingu artiklis 30 kirjeldatud alustel või põhinevad üldiste avalike huvidega seotud kaalukatel nõuetel, mida on tunnustatud Euroopa Ühenduste Kohtu kohtupraktikas.

2.Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (430 SE), mis võimaldab isikut saada elektroonilist teavet selle kohta, kas tema isikuandmeid on kellegi poolt töödeldud. Selleks peab isikuandmete töötleja väljastama andmesubjektile tema kohta käivate andmete kasutamise kontrolljälje (st isikuandmete kasutamise aja, koosseisu, kasutamise eesmärgi ja isikuandmete töötleja andmed) elektroonilise teenusena. Algataja hinnangul suurendab isikule oma andmete kasutamise jälgimise võimalus oluliselt usaldust riigi suhtes ja seab ametnikele kohustuse veenduda, et iga andmekasutus on tema tööga põhjendatud.

Komisjonides

Majanduskomisjonis (kell 12) –innovatsiooniteemaline kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, EASi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega; otsuse eelnõu “Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine” (443 OE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13) – ülevaade majanduse hetkeolukorrast, kutsutud rahandusminister Ivari Padar ja rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruum L 333).

Kohtumised, missioonid

 Kell 13.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastega (Riigikogu hoones).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (kuni 10.04) ENPA delegatsiooni koosseisus raportöörina Aserbaidžaanis Bakuus informatsiooni kogumise eesmärgil toimuval visiidil. Kavas on kohtuda Aserbaidžaani presidendi, parlamendi esimehe, välisministri, justiitsministri, nii koalitsiooni kui ka opositsiooni poliitikute, samuti ajakirjanike ja ühiskondlike organisatsioonide esindajatega. Visiidi käigus külastatakse ka Nahhitševani Autonoomset Vabariiki. Visiidi tulemusel on kavas koostada raport selle kohta, kuidas Aserbaidžaan täidab Euroopa Nõukogu ees võetud kohustusi.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside