Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu kolmas lugemine ja Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seaduse uuesti arutamine.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE), mille eesmärk on anda sotsiaalkindlustusameti ekspertiisiga tegelevale ametnikule ja sotsiaalkindlustusameti ekspertarstile (isiku nõusolekul) juurdepääsuõigus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele, et tuvastada puude raskusaste ja kaasnevad lisakulud. Eelnõu eesmärk on ka vähendada tervise infosüsteemiga liidestunud ning sinna isikute terviseandmeid edastavate pere- ja eriarstide töökoormust ja hoida kokku nende aega

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE), millega nähakse kulla käibega seotud maksupettuste vältimiseks ette pöördmaksustamise erikord, nii nagu see on metallijäätmete ja kinnisasjade käibe puhul, mida puudutav regulatsioon jõustus 2011. aastal. Rahandusministeeriumi kinnitusel on kullaga tehtavate tehingutega seotud käibemaksutagastuste suurus alates 2010. aasta II poolaastast hüppeliselt kasvanud. Pettuste mahu kasvu on põhjustanud pöördmaksustamise regulatsiooni rakendumine metallijäätmetele ja lisanõuete kehtestamine kütusekäitlejatele, mistõttu on petturid liikunud kullaturule. Pöördkäibemaksu rakendamisel kaob võimalus käibemaksukohustuslaste vaheliste tehingute puhul käibemaksu mahaarvamiseks ehk riigilt tagasi küsimiseks. Käibemaksu tasumise kohustus tekib üksnes tarneahela nn viimases lülis – müügil lõpptarbijale. Pöördmaksustamise rakendamisel väheneb rahandusministeeriumi hinnangul kullaga tehtavate pettuste maht ligikaudu 6,8 miljoni euro võrra aastas.

3. Riigikogu arutab uuesti Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seadust (89 UA), et otsustada seaduse uuesti menetlemine. Nii Riigikogu kultuurikomisjon kui ka põhiseaduskomisjon on otsustanud teha Riigikogu täiskogule ettepanek võtta Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seadus uuesti menetlusse ja seda muutmata kujul mitte vastu võtta. Seaduse peamised muudatused puudutavad kõrghariduse tasemeõppe rahastamist riigieelarvest ning üliõpilaste õigusi ja kohustusi riigieelarvest rahastatava kõrghariduse omandamisel. Eelnõu kohaselt eraldatakse kõrgkoolidele edaspidi kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks riigieelarvest tegevustoetust, mis ei ole enam üldjuhul seotud konkreetsete õppekohtade ja lõpetajate arvuga. Lisaks näeb eelnõu ette ainepunktide kumulatiivse arvestuse kõikide semestrite lõikes. Akadeemilisel puhkusel olevale üliõpilasele antakse õigus kuulata loenguid, kuid mitte sooritada eksameid ja arvestusi. Vabariigi Presidendi otsuses nr 59 osutatakse seadust tagasi lükates, et mitmed selle sätted ei ole kooskõlas põhiseadusega.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 12 või hiljemalt 15 min peale täiskogu lõppu, kui täiskogu kestab kauem) – parlamentaarne kuulamine: gümnaasiumivõrk.

Majanduskomisjonis (kell 14) – Eesti seisukohad riigihankeid käsitlevate direktiivide eelnõude kohta. Arvamuse andmine EL asjade komisjonile.

Väliskomisjonis (kell 12.30) seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamist; Eesti seisukohad 9. -10. märtsini Kopenhaagenis toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich), kutsutud välisminister Urmas Paet; Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse (181 OE).

Üritused, kohtumised, assambleed

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega naisjuhtide ja ettevõtjate konverentsil 2012 „Eesti naine – suurepärane juht“.

Kell 13 – Riigikogu konverentsisaalis toimub Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ja Riigikogu  sotsiaal-, õigus- ja põhiseaduskomisjonide koostöös korraldatav konverents “Rahvusvahelised standardid naistevastase vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks“. Avasõnad ütleb sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna, ettekannetega esinevad naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise eksperdid Euroopa Nõukogu sekretariaadist, Saksamaa pereasjade, eakate, naiste ja noorsooküsimuste ministeeriumist ning Hispaania justiitsministeeriumist, samuti EWL naistevastase vägivalla Eesti seirerühmast.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektori Francis Gurryga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (8.03-9.03) Pariisis ENPA büroo ja alalise komitee istungitel. Arutusel on ENPA kevadistungi päevakorraga seonduv ning otsuseeelnõud, mis puudutavad Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu idapartnerlust, uppunud laevavrakkide keskkonnamõjusid, aga ka Euroopa rahvusparlamentide töö kvaliteedi hindamist.  

* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must ja liige Neeme Suur ning Riigikogu majanduskomisjoni liige Kalev Lillo osalevad (8.03-9.03) Lätis Ventspilsis BA parlamentaarsel seminaril „Kestlik ja lõimunud Balti teadus- ja innovatsiooniruum“.

* Riigikogu Eesti-USA parlamendirühma esimees Kadri Simson (27.02-9.02), aseesimees Imre Sooäär (26.02-11.03) ja liikmed Jüri Ratas, Annely Akkermann, Remo Holsmer, Kalvi Kõva, Indrek Saar ja Sven Sester (27.02-9.02) on Ameerika Ühendriikides Washingtonis, Seattle’is, kus tutvutakse USA presidendi valimiste süsteemi praktilise poolega.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (2.03-9.03) Indias New Delhis ja Mumbais Eesti Arengufondi India visiidil. Toimuvad kohtumised India parlamendis, ministeeriumites, äriringkondades. Osaletakse ka hindikeelse „Kalevipoja“ esitlusel New Delhi raamatumessil.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Mati Raidma osaleb (4.03-8.03) Pariisis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil. Külastatakse I’lle Longue’i tuumaallveelaevabaasi ning Landivisiau’ mereväe-aeronautika baasi.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside