Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Esimese päevakorrapunktina on kavas Riigikohtu esimehe Märt Raski ettekanne „Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.”  

Seejärel tuleb teisele lugemisele Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE), mille eesmärk on piirata solvavate ja vaenu õhutavate internetikommentaaride levikut. Eelnõu annab laiemad volitused üksikpäringute tegemiseks nii kaitsepolitseile kui ka tsiviilkohtule. Eelnõu kaotab võimaluse menetleda vaenu õhutavaid tegusid väärteo korras, muutes selle kriminaalkuriteoks. Sama eelnõu oli Riigikogu menetluses varem numbri all 800 SE, kuid ei kogunud hääletusel vajalikku 51 häält ja langes menetlusest välja.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Narvas.

Põhiseaduskomisjonis – arutusel Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (868 SE); halduskoostöö seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (885 SE); poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu; õiguskantsleri ettepaneku erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega täitmise arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (899 SE); töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 12.-13. juunil toimuval ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil.

Üritused

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Sloveenia parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni esindajatega.

Kell 13.15 – Valges saalis toimub Sotsiaalkomisjoni foorum teemal „Rahvastiku tervisepoliitika- investeering tervisesse”.

* Õiguskomisjoni liige Jaanus Rahumägi osaleb (kuni 11.06) Thbilisis ÜRO väikerelvade ja kergrelvastuse kontrolli töörühma koosolekul.

*  Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni 10.06) Ukrainas Civic League Ukraina-NATO töörühmas, milles tuleb arutusele Ukraina euroatlandi integratsiooni teema.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp ja kultuurikomisjoni liige Eldar Efendijev osalevad (kuni 10.06) Türgis ülemaailmsel Aserbaidžaani kongressil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside