Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, ühe eelnõu teine ja kolme eelnõu esimene lugemine.
 
1. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena toimub arutelu teemal „Võitlus laste ja noorte vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega“. Arutelu algatas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, kelle nimel peab ettekande Heljo Pikhof. Ettekande teevad ka Tartu Ülikooli professor Dagmar Kutsar ja Lastekaitse Liidu president Katrin Saks.
 
2. Teisel lugemisel on maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse § 102 muutmise seaduse eelnõu (713 SE), mille eesmärk on lihtsustada ja kiirendada enne riigivaraseaduse jõustumist sõlmitud (maade kasutuse andmise) lepingute pikendamist, et tagada looduskaitsealuste maade järjepidev sihipärane kasutamine ja hooldamine. Eelnõu täiendab seadust lõikega, mis käsitleb enne seaduse jõustumist kaitstaval alal paikneva maa sihtotstarbeliseks kasutamiseks sõlmitud rendilepingute pikendamise erisusi. Eelnõu seadusena vastuvõtmisel tekib võimalus kaitstaval alal paikneva maa sihtotstarbeliseks kasutamiseks sõlmitud rendilepingu tähtaja lõppedes veel viieks aastaks pikendada, kui lõppevas lepingus oli lepingu pikendamist võimaldav säte ja maa kasutaja on oma kohustusi korrektselt täitnud.
 
3. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi ning vedelkütuse erimärgistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE), mille eesmärk on taastada 2009. aastal kehtinud erimärgistatud kütuse aktsiisimäär 1056 krooni 1000 liitri kohta ning võimaldada põllumajanduses kasutatavas masinas tarvitada erimärgistatud kütust ka teedel liikumiseks, kui masina omanik on PRIA põllumajanduslike toetuste registris. Alates 1. jaanuarist 2010 on erimärgistatud kütuse aktsiisimäär 1736 krooni 1000 liitri kohta.  
 
4. Esimesel lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu (681 SE), mis näeb ette võimaluse kasutada põllumajanduslikke masinaid, traktoreid ja liikurmasinaid ka talvistel teehooldustöödel. Seda nii kohaliku omavalitsusele kuuluvatel teedel, erateedel kui ka taliteedel. Eelnõu jõustuks tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2010.
 
5. Esimesel lugemisel on Riigikaitsekomisjoni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE), mille eesmärk on määrata seaduse alusel kindlaks ajateenijate põhiõiguste ja -vabaduste piiramine ja viia asendusteenistuse kestus kooskõlla Euroopa Sotsiaalharta põhimõtetega. Eelnõuga reguleeritakse ajateenijate teenistuskohustuste täitmisel esineda võivaid põhiõiguste piiranguid. Lisaks lühendab eelnõu asendusteenistuse kestust ja võrdsustab selle ajateenistuse kestusega. Eelnõu kohaselt lüheneb maksimaalse asendusteenistuse aeg 18-lt kuult 12-le kuule. Eelnõu väljatöötamine tulenes Vabariigi Presidendi otsusest, millega president jättis välja kuulutamata Riigikogu poolt 21. oktoobril 2009 vastu võetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Presidendi hinnangul oli seadus vastuolus põhiseadusega osas, mis puudutas ajateenija inimväärikuse austamist ja õiguste järgimist.
 
Komisjonides

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung
(kell 13)–arutusel on valitsuse algatatud otsuse “Eesti julgeolekupoliitika alused” eelnõu (718 OE), kutsutud välisminister Urmas Paet ja kaitseminister Jaak Aaviksoo (ruum L 241);

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – edasine tegevus tööpuuduse sotsiaalsete mõjude leevendamisel.

Väliskomisjonis
 (peale ühisistungit, ruum L 241) – jätkub 4 suursaadiku kandidaadi kuulamine; osalevad suursaadiku kandidaadid Portugali Vabariiki ja Maroko Kuningriiki, Austraaliasse ja Uus-Meremaale, Jaapanisse ning Egiptuse Araabia Vabariiki

Õiguskomisjonis
(kell 10.30)– kohtumine Eestisse visiidile saabuva Soome parlamendi politsei, korrakaitse ja piirivalve valdkonnaga tegeleva administratiivkomisjoni delegatsiooniga (ruum L 333). Visiidi eesmärgiks on tutvuda Eesti politsei- ja piirivalveameti ühendamise ja tööga seotud küsimustega. Kavas on kohtumised siseminister Marko Pomerantsi ning politsei- ja piirivalveameti peadirektori Raivo Küüdiga, külastatakse politsei- ja piirivalveameti juhtimiskeskust ning Muraste Piirivalvekooli.

V
isiidid ja foorumid
* Riigikogu delegatsioon eesotsas Riigikogu esimehe Ene Ergmaga viibib (2.04-10.04) ametlikul visiidil Indias. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad veel keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi, väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa ning Riigikogu liikmed Peeter Tulviste ja Raivo Järvi, samuti osaleb visiidil Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Delegatsiooniga koos on Indias ka Eesti äridelegatsioon. Visiidi kavas on kohtumised India riigi- ja parlamendijuhtidega, kus arutatakse mitmepoolseid, sealhulgas Euroopa Liidu ja India kontakte, samuti Eesti ja India kahepoolseid suhteid. 
* Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb (7.04-10.04) Venemaal Moskvas rahvusvahelisel konverentsil „Võit fašismi üle 1945. aastal: selle tähendus SRÜ rahvastele ja maailmale”. Konverentsi korraldab Venemaa Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Venemaa Teaduste Akadeemia ning SRÜ Valitsustevahelise Haridus-, Teadus- ja Kultuurikoostöö Fondiga
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside