Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Kolmandal lugemisel on 2 seaduseelnõu.

Valitsuse algatatud politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE) eesmärk on politsei kohustuste täpsustamine ja rahvusvahelises koostöös osalemise sätestamine politsei ülesandena, mis annab muuhulgas üldise aluse politseile piiriülese politseikoostöö tegemiseks. Teiseks eelnõu eesmärgiks on luua eeldused Schengeni konventsiooniga liitumiseks, moodustades konventsioonist tuleneva infosüsteemi. Schengeni infosüsteemi kaudu saavad lepinguosaliste määratud asutused automatiseeritud otsingumenetluse abil informatsiooni, mis puudutavad isikute ja esemete kontrolli riigipiiril ning politsei- ja tollikontrolli siseriigis. Ette on nähtud ka teatekategooria selleks, et anda viisasid ja elamislube ning rakendada välismaalaste õigusi seoses käesolevas konventsioonis isikute liikumist käsitlevate sätete kohaldamisega.

Valitsuse algatatud politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (37 SE) luuakse õiguslikud alused kahe riikliku ekspertiisiasutuse (Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse) ülesannete ühendamiseks ühte ekspertiisiasutusse. Ühendamise peamine eesmärk on parema teenuse osutamine politseile, prokuratuurile ja kohtule tõendusliku baasi loomiseks ja selle kasutamiseks süütegude avastamisel. Pädevuse koondumisel ühte kohta saab menetleja ühe ühtse partneri ning kohtuekspertiisi süsteem ja edasine areng ühtlustub, kuna ühendatud ekspertiisiasutuse kaudu on kohtuekspertiiside tegemisega seonduvaid küsimusi võimalik paremini ja kompaktsemalt koordineerida ning juhtida.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Keskkonnakomisjon – maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE); jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE) ning toimub väljasõiduistung Lääne-Virumaale ja Järvamaale metsandusküsimustega tutvumise eesmärgil.

Majanduskomisjon –  liikluskindlustuse seaduse, kindlustustegevuse seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE) ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE).

Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 64 SE).

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (44 SE).

Väliskomisjonis – olukord Lähis-Idas.

Üritused, istungid

Kell 11 Ene Ergma esineb tervituskõnega Kohtunike foorumil 2007 (Tartus Vanemuise kontserdisaalis).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (kuni 9.06) Pariisis Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee ning õigusasjade ja inimõiguste komitee istungitel. Arutusel on seaduse ülimuslikkuse printsiip, samasooliste partnerlussuhte legaliseerimisega seotud küsimused Euroopas, Euroopa Nõukogu liikmesriikide üleskutse rahvusvaheliseks surmanuhtluse moratooriumiks jmt.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär osalevad (kuni 07.06) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 53. istungjärgu 1. osaistungil. Arutusel on julgeolekuprobleemid Kaug-Põhjas ja Kagu-Euroopas, Euroopa maavägede isikkoosseis ja rahastamine, Euroopa Liidu lahinguüksused, sõduri tulevik, Euroopa relvajõudude osalus NATO missioonide jpm.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside