Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 eelnõu, millest 4 on kolmandal ja üks 1 lugemisel. Lisaks on kavas olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu, kus ettekande teevad välisminister Urmas Paet ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1018 SE), mille eesmärk on viia riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus kooskõlla 2007. aasta 1. jaanuaril jõustuva välisteenistuse seadusega, millega hakatakse edaspidi reguleerima diplomaatilistele ametikohtadele ja välisteenistuse seaduse mõistes haldusteenistujate ametikohtadele vastavaid palgaastmeid.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (936 SE ja 999 SE), mille eesmärk on sätestada perioodil 2007–2013 toetuse andmisega seotud asutuste ülesanded, kohustused ja vastutus toetuse andmisel ning toetus kasutamise üle kontrolli ja järelevalve teostamisel. Eelnõuga sätestatakse loetelu toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavatest nõuetest. Lisaks reguleerib eelnõu toetuse taotleja ja toetuse saaja kohustusi toetuse taotlemisel ja kasutamisel. Muuhulgas tuuakse seaduse tasandil otsesõnu sisse toetuse saaja kohustus toetus tagasi maksta. Samuti sätestatakse võimalus teha tagasinõutava toetuse osas järgmise väljamaksega tasaarveldus ning võimalus peatada projektile väljamaksed kuni tagasinõutav summa on tasutud.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigilõivuseaduse eelnõu (1011 SE), mis loob suurema selguse riigilõivumäära arvestamisel, riigilõivu tasumisel ja muudes lõivustamisega seonduvates toimingutes. Eelnõu koostamisel on arvestatud kehtiva seaduse rakendamisel üles kerkinud probleeme ja tõlgendamisraskuseid, mistõttu uue seaduse alusel muutub lõivustamisega seonduv arusaadavamaks nii riigilõivu tasujale kui ka riigilõivu võtjale. Vajaminev riigilõivumäär on eelnõus hõlpsamini leitav – on vaja teada ministeeriumi, kelle valitsemisealas riigilõivu võtja tegutseb ning seaduse nimetust, mille alusel lõivustatud toiming tehakse. Seni on olnud vajamineva riigilõivumäära seadusest leidmine pea võimatu.  

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1032 SE), mis muuhulgas tõstab sotsiaalmaksu maksmise aluseks oleva kuumäära kehtivalt 1400 kroonilt  2000 kroonini.

5. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena toimub välispoliitika arutelu. Ettekandjad on välisminister Urmas Paet ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. 

6. Esimesel lugemisel on  Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1008 SE)

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1014 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaade Eesti kalanduse strateegia 2007-2013 ja kalanduse rakenduskava 2007-2013 ettevalmistamisest.

Põhiseaduskomisjonis – ümarlaud seonduvalt Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE) menetlemisel tõstatatud küsimuste aruteluga (L262).

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsus “Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (1052 OE).

Sotsiaalkomisjonis – töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (975 SE).

Kohtumised, üritused, seminarid

Kell 12.30 – ELAKi esimees Kristiina Ojuland kohtub Makedoonia välisministri Antonio Milosokiga.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Maret Maripuu avab Toompea lossi lõunatiiva III korruse fuajees laste jõuluteemaliste joonistuste näituse ja autasustab joonistusvõistluse võitjaid.

Kell 13.30Ene Ergma esineb ettekandega „Eksoplaneedid – meie lootus või lootusetus” ajakirja Horisont 40. aastapäevale pühendatud aktusel (Kohtu 6).

Kell 16Maret Maripuu osaleb ümarlaual käsitööõpetajatega.

* Eestis on kuni 8. detsembrini visiidil Saksamaa Liidupäeva delegatsioon eesotsas Liidupäeva liikme Bartholomäus Kalb’iga. Bundestagi delegatsioon viibib Eestis seoses Bundestagi praktikaprogrammi valikvestlusvooru läbiviimisega, mis toimub täna kell 9. Vestlusvoorus valitakse välja kolm Eesti noort, kes pääsevad end täiendama Saksamaale.

* Eesti riigi arenguabi raames on Eestis kuni 10. detsembrini visiidil Gruusia parlamendi ametnike delegatsioon. Täna on plaanis kohtumine Gruusia presidendi nõuniku Mart Laariga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 09.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis CSIS energia teemalistel seminaridel ja rahvusvahelisel ekspertsümpoosionil „Maailmavaated, rahvusvahelised suhted ja globaliseerumine”.

* Riigikogu NATO Parlamentaarse assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb (kuni 14.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja Norfolkis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee transatlantilise koostöö alakomitee istungitel ning parlamentaarsel transatlantilisel foorumil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Toomas Alatalu osaleb (kuni 09.12)Prantsusmaal Pariisis ENPA kultuuri-, teadus- ja hariduskomisjoni istungil. Arutusel on muuseumidega seonduv: tutvumine Euroopa Nõukogu 2007. a. muuseumiautasu kandidaatide nimekirjaga ja Euroopa Muuseumi Foorum; Kaukaasia, Kreeka, Rumeenia ja Türgi kultuuripärandi küsimused; toimub kohtumine Europa Nostra (organisatsioon Euroopa kultuuridevahelise dialoogi edendamiseks) esindajatega; käsitletakse ajakirjanduspärandi küsimusi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside