Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Välisminister Urmas Paet tutvustab väliskomisjonis Eesti välispoliitikat.

Kell 10 algaval täiskogu istungil tulevad kolmandale lugemisele Valitsuse algatatud lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), millega viiakse Eesti seadusandlusesse sisse mõned uued või seni sätestamata rahvusvahelised nõuded lennundusmeditsiini, lennundusjulgestuse ja lennuameti pädevuse osas ning tõstetakse seaduse tasemele seni põhjendamatult määruses sätestatud tururegulatsiooni ja tasude küsimused.

 

 

Kolmandal lugemil on ka ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (616 SE), mis kõrvaldab bürokraatlikud takistused 4-aastaste õppekavade akrediteerimisotsuste ülekandmiseks nende õigusjärglastena registreeritud 3-aastase kestusega õppekavadele.

 

Teisele lugemisele tuleb Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (632 OE), millega nimetatakse Evelyn Sepa asemel korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liikmeks Koit Pikaro.

 

Päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

 

 

 

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse “Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamine” muutmise eelnõu ettevalmistamine, Riigikogu otsuse ”Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” muutmise eelnõu ettevalmistamine, rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

 

Majanduskomisjonis – liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE), meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE), riigilõivuseaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE), Riigikontrolli kirja arutelu, Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” sisuline arutelu.

 

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE), töötajate usaldusisiku seaduse täiendamise seaduse eelnõu (605 SE).

 

Väliskomisjonis – arutusel Eesti välispoliitika üldsuunad, kutsutud välisminister Urmas Paet.

 

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE), prokuratuuriseaduse § 59 täiendamise seaduse eelnõu (600 SE), väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

 

Üritused – kell 14.00 kohtub Riigikogu aseesimees Andres Lipstok Tai uue suursaadiku T.E. Hr Apichart Chinwanno’ga.

Tagasiside