Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on riigikohtu esimehe ettekanne ja 2 eelnõu, millest 1 on teisel ja 1 esimesel lugemisel.

1. Ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta annab riigikohtu esimees Märt Rask.

2. Teisele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE), millega püsivalt töövõime kaotanud isikutele ette nähtud õppelaenu kustutamine laieneb ka inimestele, kes ei tööta, kuid hooldavad sügava puudega last ja kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest. Kehtiva õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel loobub krediidiasutus laenusaaja püsivalt töövõimetuks tunnistamise korral õppelaenulepingust tulenevate kohustuste täitmise nõudest ning krediidiasutusel tekib õigus nõuda laenusaaja kohustuste täitmist riigilt.

3. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (437 OE), mis võimaldab kasutada kuni kaheksat kaitseväelast 2013. aasta 31. detsembrini Malis Euroopa Liidu väljaõppemissioonil EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali). Kaitseväe isikkoosseisule seatud ülempiiri võib suurendada kuni 16 kaitseväelaseni rotatsiooniperioodil ühe kuu jooksul alates rotatsioonis osalevate kaitseväelaste saabumisest Malisse. EUTM Mali eesmärk on pakkuda Mali relvajõududele sõjalist ja väljaõppealast nõustamist.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (15 min pärast täiskogu) – välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (434 SE).

Kultuurikomisjonis (15 min pärast täiskogu) – kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 14) – riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE); riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (418 SE).

Väliskomisjonis (kell 13.30) – väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: kütus ja julgeolek, kutsutud Eesti Õliühingu juhataja Toomas Saks ja Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri juhataja Alan Vaht.

Kohtumised, üritused

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Flandria parlamendi esimehe Jan Peumans’i ja teda saatva delegatsiooniga. Kohtumisest võtavad osa ka majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ja väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa.  

Kell 13 – Ene Ergma esineb ettekandega Tallinna Ülikooli magistrantide seminar-praktikumil (ruum L 333).

Kell 17 – Ene Ergma ja Flandria parlamendi delegatsioon külastavad Tõravere Observatooriumi, kus kohtutakse ka EstCube-1 meeskonnaga.

* Riigikogu aseesimees Laine Randjärv võtab osa (5.06-6.06) Kaliningradis toimuvast Läänemeremaade Nõukogu välisministrite kohtumisest, kus ta esineb regionaalse parlamentaarse koostöö teemalise kõnega.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (5.06-7.06) Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Arutusele tulevad olukord Lähis-Idas, OECD tegevus 2012 – 2013, partnerlussuhted Maroko parlamendiga ning olukord Valgevenes ja olukord Tuneesias.

* Riigikogu liige Mati Raidma osaleb (2.06-8.06) Sitsiilias Acireales UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) erikursustel. Kursustel on fookuses UNDACi roll hädaolukorra hindamisel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside