Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10- täiskogu istung

Päevakorras on 5 eelnõu, millest neli on kolmandal ja üks teisel lugemisel

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE) ja (74 SE). Ühendatud eelnõuga kehtestatakse karistusseadustikus vajalikud muudatused, mis võimaldab Eestil määrata karistusi laevade poolt põhjustatud merereostusega seotud rikkumiste eest. Eelnõu püüab samuti välistada olukorda, kus suveniireurosid võidakse toota ja kasutada ebaseaduslikult euro müntide asemel.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE), millega hakatakse esmakordselt kooli tööle asuvale õpetajale maksma lähtetoetust. Õpetaja lähtetoetuse suuruseks on 2008. aastal kavandatud 200 000 krooni, mis makstakse eelnõus sätestatud tingimustele vastavale õpetajale välja kolme esimese tööaasta jooksul – esimesel aastal 100 000 krooni, teisel aastal 50 000 krooni ning kolmandal aastal 50 000 krooni.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE), mille eesmärk on jätta perioodiliste väljaannete edastamine välja universaalse postiteenuse koosseisust ja tagada kõigile turuosalistele võrdsed tingimused perioodiliste väljaannete edastamisel. Universaalse postiteenuse osutajaks on vastava tegevusloa alusel praegu vaid AS Eesti Post.

 4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse, finantsinspektsiooni seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), millega viiakse kehtivatesse kindlustustegevuse seadusesse ja finantsinspektsiooni seadusesse sisse muudatused, mis on tingitud eelkõige edasikindlustuse direktiivist. Samuti muudetakse kindlustustegevuse seadust tulenevalt vajadusest võtta üle direktiivi, mis reguleerib meeste ja naiste võrdsest kohtlemist kaupade ja teenuste pakkumisel, kindlustust puudutav artikkel. Lisaks direktiividest tulenevatele muudatustele nähakse eelnõus ette ka kindlustustegevuse seaduse muudatused kliendi mõiste osas ja sätestatakse isikuandmete töötlemise teatud erisused.’

5. Teisel lugemisel on Reformierakonna fraktsioon, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), millega volitatakse Vabariigi Valitsust kehtestama riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomise, lasteasutuste renoveerimise ja lasteasutuste õpetajatele palgavahendite toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord. Samuti sätestatakse, et nimetatud tingimustega määratakse kindlaks ka kohaliku omavalitsuse üksuste omaosaluse määr ning nõuded täiendavate palgavahendite eraldamiseks.

Päevakord asub siin

Komisjonides

Riigikaitsekomisjonis – põhiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (47 SE) seondutavate seadusmuudatuste analüüsimiseks moodustatud töörühma koosolek; arutelu võimalikest muudatustest kaitseväe teenistuse seaduses.

Väliskomisjonis – ülevaade 2. detsembri 2007 Vene Riigiduuma valimistest (kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Simmu Tiik), välispoliitika arutelu ettevalmistamine olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus.

Kohtumised, konverentsid

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Aserbaidžaani kaitseministri kindralkolonel Safar Abiyev’iga. Kohtumisel osaleb ka Aserbaidžaani suursaadik Tofic Zulfugarov.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (4.12-9.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis konverentsil „Euroopa poliitikad Venemaa suunal”, mille korraldab Ameerika Ühendriikide Atlandi Nõukogu (The Atlantic Council of the U.S.).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (4.12.-10.12) ENPA delegatsiooni koosseisus Gruusias Thbilisis Gruusia presidendi valimise eelvalimiste missioonil. Gruusiast suundub Andres Herkel Aserbaidžaani Bakuusse 9. detsembril toimuvale konverentsile „Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu inimõiguste poliitika: Aserbaidžaani väljavaated”. Herkel esineb konverentsil ettekandega Aserbaidžaani liikmekohustustest Euroopa Nõukogus.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Evelyn Sepp osaleb (5.12-6.12) Brüsselis ümarlauaseminaril „Globaliseerumine, risk ja ebavõrdsus: dünaamiline lähenemine jätkusuutlikule arengule”. Seminari toetab Alfred Herrhausen’i Ühing ja see on osa sarjast „Homse ühiskonna strateegiad”. Teemad käsitlevad globaalse majanduse juhtimist, sotsiaalse õigluse edendamist ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite turvamist.

Riigikogu pressitalitus

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside