Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

1. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Euroopa tulevik” arutelu. Ettekannetega esinevad Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu. Euroopa põhiseaduse lepingu kõrval on kõne all küsimused sellest, kas Euroopa Liit jätkab eeskätt majandusliiduna või suundub tugevama ühenduse poole, või kui kaugele võib või peaks Euroopa Liit laienema. Eesti jaoks on aktuaalne ka ühinemine eurotsooniga, samuti Euroopa Liidu senine põllumajandus- ja maaelu toetuste süsteem, mis arvestab eelkõige vanade liikmesriikide huve. Samas hoiab see süsteem kinni vahendeid, mida võiks kasutada Lissaboni strateegia edendamiseks ja Euroopa Liidu konkurentsivõime tõstmiseks.

2. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (815 SE). Võrreldes kehtiva postiseadusega näeb eelnõu ette mitmeid olulisi muudatusi. Universaalse postiteenuse tagamiseks (mida täna osutab Eesti Post) on sätestatud senisest erinev mehhanism. Universaalse postiteenuse osutaja tegevusluba soovivate isikute puudumisel korraldatakse avalik konkurss. Universaalse postiteenuse osutamise finantseerimiseks on ette nähtud 2008. aasta 31.detsembrini kuni 50 grammi kaaluvate riigisiseste kirjade edastamise ainuõigus universaalse postiteenuse osutajale. Eelnõu on kavas vastu võtta neljapäeval.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad ELi Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kasutamist reguleerivate Euroopa Nõukogu määruste suhtes.

Majanduskomisjonis – eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu (856 SE); Ülemaailmse Postiliidu 23. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (849 SE); elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE); Riigikogu otsuse "Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu" eelnõu (688 OE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (846 SE).

Üritused

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Leedu suursaadiku Antanas Vinkus’ega.

* Väliskomisjoni liige Juhan Parts osaleb (kuni 07.04) Brüsselis Euroopa Liidu ja Jaapani vahelisi suhteid käsitleval sümpoosionil.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Väino Linde ja Küllo Arjakas osalevad (kuni 08.04) Siguldas Balti Assamblee õigus- ja julgeolekukomisjoni töös.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside