Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kohalike omavalitsuste volikogude valimistel elektroonset hääletamist sätestav eelnõu läheb lõpphääletusele.

Kell 10 algaval täiskogu istungil menetletakse seitset eelnõu, millest kuus on kolmandal lugemisel:

 

põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) peamine eesmärk on elektroonse hääletamise seadustamine kohalike omavalitsuste volikogude valimistel;

 

valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE) ning Riigikogu liikmete Väino Linde ja Ain Seppiku algatatud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE) kaotavad piirangud Riigikogu liikmele kuuluda samaaegselt ka kohaliku omavalitsuse volikogusse; eelnõu 407 SE reguleerib hulganisti ka muid omavalitsuste tegevusega seotud küsimusi;

 

valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE) eesmärk on kaasajastada meresõiduohutuse seadus ning viia see vastavusse Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega;

 

valitsuse algatatud liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE) eesmärk on liiklusohutuse tõstmine, sotsiaalsed tagatised ja vedajatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamine; eelnõu näeb muuhulgas ette sõidumeeriku rakendamise reisijaid või veoseid vedavaile autodele või autorongidele ning reguleerib täpsemalt mootorsõidukijuhtide töö- ja puhkeaega; eelnõu jõustub peale Riigi Teatajas avaldamist; erand on kohaldatud sõidukeile, mis valmistatud enne 1985. aasta 1. jaanuari ja mida kasutatakse siseriiklikul veose- või sõitjateveo teenuse osutamisel – neil tekib kohustus kasutada sõidumeerikut 2006. aasta 1. jaanuarist.

 

Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE) loob ühtse liiklusvahendite registri ja võimaldab praeguse liiklusregistriga ühendada väikelaevade ning nende juhtimisõiguste andmed; eelnõu kohaselt antakse Veeteede Ameti registri- ja järelevalvepädevus osaliselt üle Riiklikule Autoregistrikeskusele; lisaks väikelaevadele liidetakse liiklusregistriga ka jettide register, samuti saab liiklusregistrisse kanda muid sõidukeid, nt hõljukeid.

 

Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis pikendab vanemahüvitise maksmise perioodi lapse pooleteist aastaseks saamiseni ja vähendab vanemahüvitise ülem- ja alampiiri vahet; eelnõu näeb ette, et ühe kalendrikuu hüvitise maksimaalne suurus on kolm hüvitise määra ehk 6600 krooni.

 

Komisjonides:

 

 

Põhiseaduskomisjonis – Riigi Teataja seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE); Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni kirja (Riigikontrolli auditi “Uuringute avalikustamine” kontrolliaruande arutelul välja toodud avaliku teabe seaduse probleemidest) arutelu.

 

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE) Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE).

 

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti riikliku iseseisvuse eest langenute mälestamise jäädvustamise ja Eesti lähiajaloo tutvustamise riikliku komisjoni tööst. Kutsutud rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo.

 

Päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

 

 

Üritused:

 

 

Kell 14 – Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed osalevad kultuurikomisjoni ja Eesti Teaduste Akadeemia korraldataval seminaril “Teadus- ja arendustegevust rahastavad kogud ja institutsioonid – arengusuunad, strateegiad, probleemid” Eesti Teaduste Akadeemias.

Tagasiside