Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon annab ülevaate Venemaa strateegia parlamendikuulamistest.

Kell 10 algaval täiskogu istungil on teisel lugemisel lõpphääletusel Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (608 OE), mille eesmärk on sõjatehnika veoga seonduvate asjaolude objektiivne ja erapooletu analüüs ning toimunule hinnangu andmine . Põhiliikmetena hakkavad komisjoni kuuluma Evelin Sepp, Jarno Laur, Ken-Marti Vaher, Trivimi Velliste, Margus Leivo ja Ülle Rajasalu.

 

Teisel lugemisel on ka Riigikogu liikmete Jarno Lauri, Koit Prantsu, Mart Nuti, Jaanus Marrandi ja Ela Tomsoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE), mille eesmärk on piirata poliitilist välireklaami. Eelnõu kohaselt on poliitiline välireklaam lubatud vaid kõnealuses seaduses sätestatud mahus ning kohaliku omavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohas ja tingimustel, mis on võrdsed kõigile erakondadele ja üksikkandidaatidele. Poliitilise välireklaami plakati või muu visuaalse info kandja maksimaalseks lubatud suuruseks on eelnõu kohaselt üks ruutmeeter. Kohalik omavalitsus määrab välireklaamiks ette nähtud kohad hiljemalt 60 päeva enne valimisi.

 

Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (602 SE), mis määrab kindlaks riigi poolt erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu suuruse.

 

Komisjonides:

 

 

Maaelukomisjonis – arutusel valitsuse põllumajanduspoliitika, kohtumine põllumajandusministri Ester Tuiksooga.

 

Majanduskomisjonis – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni ja selle XI osa rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (618 SE), Raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE) .

 

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (651 SE), vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650 SE), töötajate usaldusisikute seaduse täiendamise seaduse eelnõu (605 SE).

 

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Prantsusmaa Rahvusassamblee relvajõudude – ja riigikaitsekomisjoniga ning Senati kaitse-, relvajõudude- ja väliskomisjoniga Pariisis.

 

Väliskomisjonis – 22.05-29.05.2005 toimuva väliskomisjoni töövisiidi Ameerika Ühendriikidesse ettevalmistamine – kutsutud välisministeeriumi 2. poliitikaosakonna 3. büroo 1. sekretär Eerik Marmei; seisukoha kujundamine Venemaa strateegia parlamendikuulamisteks.

Väliskomisjoni pressikonverents kell 15.30 ruumis L251. Komisjoni esimees Enn Eesmaa ja aseesimees Marko Mihkelson annavad ülevaate Venemaa strateegia parlamendikuulamistest ja tutvustavad nende põhjal valitsusele tehtavaid soovitusi.

Tagasiside