Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on Riigikohtu esimehe ettekanne ja kahe eelnõu teine lugemine.
 
1. Riigikohtu esimees Märt Rask annab ülevaade kohtukorralduse, õigusmõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.
 
2. Teisel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE), mille eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele õigus vabastada koduomanikud maamaksust. Eelnõu kohaselt võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust isiku tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele ja tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Eelnõu teine eesmärk ühtlustada koduomanike ja pensionäride maamaksuvabastuste seadusega sätestatavad piirmäärad selliselt, et kohalikel omavalitsustel oleks õigus anda ka pensionäridele maamaksuvabastust nende kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha ulatuses. Eelnõu kolmas eesmärk anda ka kohalikele omavalitsustele võimalus kehtestada maamaksumäärad diferentseeritult maa katastriüksuse sihtostarvete liikide lõikes.
3. Teisel lugemisel on Riigikogu maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (481 SE), millega sätestatakse, et haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja (põllumajandusmaa) võõrandamisel on ostueesõigus võõrandatavat maad õiguslikul alusel kasutaval isikul. See võimaldab maa senisel harijal omandada maa avalikul enampakkumisel kujunenud hinnaga. Algataja hinnangul suurendab see põllumajanduse jätkusuutlikkust ja vähendab riske kohustusperioodi keskel maaharimisvõimalusest ilma jääda.
 
Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 14) – loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE); ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (480 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
 
Majanduskomisjonis (kell 13) – alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 491 SE).
 
Õiguskomisjonis (15 min pärast istungi lõppu) – töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE); perekonnaseaduse eelnõu (515 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE).
 
Eesti lipu päev

Kell 7 – Toompeal Kuberneri aias algab pidulik lipu heiskamise tseremoonia. Riigilipp heisatakse Pika Hermanni torni kooride ja orkestri poolt esitatava hümni saatel. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma, Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste ja Eesti Lipu Seltsi juhatuse liige Jüri Trei. EELK peapiiskop Andres Põder viib läbi lipu õnnistamise.
Kuberneri aeda on üles rivistatud Kaitseliidu, Naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide ja gaidide auvalve, samuti seltside ja ühingute lipud.
Päevakohast muusikat esitavad Piirivalve orkester Arvi Miido juhatusel ning Eesti Kooriühingu ja Eesti Meestelaulu Seltsi koorid Aarne Saluveeri ja Heli Jürgensoni juhtimisel. Ürituse korraldavad Riigikogu ja Eesti Lipu Selts.

Assambleed, missioonid

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (4.06-5.06) Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusele tulevad päevkorrapunktid käsitlevad Monaco, Armeenia, Albaania, Ukraina ja Aserbaidžaani liikmekohustuste täitmist, samuti demokraatlike institutsioonide
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (3.06-6.06) Albaanias Tiranas ENPA delegatsiooni koosseisus parlamendivalimiste eelsel missioonil.
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ja liikmed Kalev Kallo ning Imre Sooäär osalevad (1.06- 4.06) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 56. täiskogu istungil. Muuhulgas on arutusel ka raport, mis käsitleb Euroopa Liidu rolli võitluses piraatidega ning mille üks raportöör on Tarmo Kõuts. Veel tulevad arutusele Euroopa Liidu sõjalised operatsioonid, Euroopa strateegia Afganistani sõjas, Lääne-Balkani tulevik, Lähis-Ida probleemid, Euroopa Liidu – USA välis- ja julgeolekupoliitika alane koostöö jpm.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside