Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu esimees Märt Rask annab ülevaate kohtukorraldusest, õigusemõistmisest ja seaduste ühetaolisest kohaldamisest.

Uuesti on arutusel Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud keelatud rajatise kõrvaldamise seadus (1000 UA). Põhiseaduskomisjoni ettepanek on seadust muutmata kujul mitte vastu võtta. Samal seisukohal on ka õiguskomisjon.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Majanduskomisjonis
– tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (28 SE).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 64 SE); Riigikogu otsus “Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete nimetamine” (51 OE) eelnõu; arvamuse andmine Euroopa nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ kaubanduslikul eesmärgil mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamise erikorra kohanduse ning mootorikütusena kasutatava gaasiõli ja pliivaba bensiini maksustamise koordineerimise osas.

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseliidu peastaapi, kohtumine Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumistega;

Väliskomisjonis – ülevaade Balti Assamblee tegevusest – kutsutud BA Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste; Eesti ja Euroopa Liidu energiajulgeolek – kutsutud välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk; valitsuse esitatud “Cotonou lepingu muutmislepingu ratifitseerimise seaduse” eelnõu; valitsuse esitatud “Cotonou lepingu alusel antava ühenduse abi rahastamist ning finantsabi eraldamist teatavatele ülemeremaadele ja – territooriumidele käsitleva Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise sisekokkuleppe ratifitseerimise seaduse” eelnõu; Riigikogu osalemine Parlamentidevahelise Liidu (IPU) töös; Riigikogu osalemine Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarses Assamblee (EMPA) töös.

Üritused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab laste joonistusvõistluse „Oleks minu olemine” Toompea lossi vestibüülis.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Igor Gräzin osaleb (kuni 4.06) Albaanias Tiranas kohtumistel Albaania parlamendi liikmetega. Toimuvad konsultatsioonid põhiseaduslike küsimuste ja energeetikapoliitika valdkonnas.

* Sotsiaalkomisjoni liige Mai Treial osaleb (kuni 02.06) Budapestis konverentsil „Tervishoiu reformid Euroopas”. Tutvutakse Ungari tervishoiu reformiga, käsitletakse viimase kümnendi tervishoiureforme Euroopa Liidus, puudutatakse ka patsiendi probleeme, vaimse tervise ja diabeediga seonduvat.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside