Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
Päevakorras on 2 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 1 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE), mille eesmärk on üle võtta riigisisesesse õigusesse uus tarbijakrediidi direktiiv 2008/48/EÜ. Direktiivi ülevõtmisega kaasnevad muudatused on suunatud eelkõige tarbijakaitse taseme tõstmisele tarbijakrediidi valdkonnas. Eelnõuga suureneb oluliselt tarbijale lepingueelselt avaldatava teabe hulk ja krediidiandjale pannakse kohustus tarbijat lepingueelset nõustada, et tarbija saaks hinnata, kas pakutav tarbijakrediidileping on kohandatud tema vajadustele ja finantsolukorrale vastavaks. Eelnõuga muudetakse ka reklaamiseadust osas, mis puudutab tarbijakrediidilepingute pakkumisele suunatud reklaami. Nimelt tuleb igas tarbijakrediidilepingu sõlmimise võimalusele osutavas reklaamis näidata ära sellise tarbijakrediidi krediidi kulukuse määr tüüpilise näite kujul. Eelnõu paneb krediidiandjale sõnaselge kohustuse hinnata enne tarbijakrediidilepingu sõlmimist tarbija krediidivõimelisust, kasutades selleks vajaduse korral asjakohaseid andmekogusid ja teeb mitmeid muid tarbijakaitsele suunatud muudatusi.

2. Esimesele lugemisel on Eestimaa Rohelised Fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (759 SE), millega soovitakse kehtestada täiendav erand erisoodustuste maksustamisel. Eelnõu sätestab, et erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajatele tervishoiuteenuste ja retseptiravimite võimaldamiseks, kui tervishoiuteenust osutab ja ravimit väljastab sellekohase tegevusloaga tervishoiuteenuse või apteegiteenuse osutaja.
 
Komisjonides
 
Keskkonnakomisjoni ja kultuurikomisjoni ühine väljasõiduistung (15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu) – Haapsalu ja Noarootsi, teemaks Rannarootsi alade planeerimine, energeetika, looduskaitse ning Rannarootsi kultuuripärand.

Majanduskomisjonis – kohtumine Läänemaa esindajatega Läänemaa kuu raames, käsitletakse strateegilisi investeeringuid maakonna transpordi infrastruktuuri arendamisel ning probleeme maa ajutisel valitsemisel ja isikliku kasutusõiguse seadmisel (ruum L 333).

Raporti pressiesitlus

 
Kell 10 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Eesti Rahvusraamatukogus toimuva VI infopoliitika foorumi.


Kell 13 (ruumis L241)  - esitletakse esimest Riigikogu komisjoni poolt valminud raportit, mille algatas  sotsiaalkomisjon  ja koostas komisjoni liige Liisa-Ly Pakosta. Raport kõneleb pikapäevarühma ja kooli õppekava välistest tegevustest.

Raport on ajendatud õiguskantsleri 2010. aasta 10. mai märgukirjast Riigikogu sotsiaalkomisjonile ning haridus- ja teadusministrile pikapäevarühma tasu võtmise küsimuses, milles õiguskantsler leidis, et seadusandja peab üheselt reguleerima pikapäevarühmade rahastamise korralduse ja määratlema, kes täpselt need kulud katab.

Ajakirjanikud on oodatud!

Kohtumised, konverentsid, istungid
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Diagnostikakeskuse piltdiagnostika osakonda.    
                 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (28.09-30.09) raportöörina ENPA missioonil Ukrainas.
* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (29.09-1.10) Brüsselis Euroopa Parlamendi põhiseaduslike asjade komitee parlamentidevahelisel istungil.
* Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni aseesimees Marek Strandberg (30.09 – 1.10) ning liige Jüri Tamm (29.09-1.10)  osalevad Belgias Brüsselis VI Euroopa Liidu liikmesriikide luure ja järelevalve parlamendikomisjonide konverentsil.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside