Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon jätkab arutelu valimisreklaami piiramise üle.

Kell 10 algava Riigikogu istungi päevakorras arutatavaid küsimusi ei ole.

 

K omisjonides:

 

 

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH) ning millega luuakse Euroopa Kemikaalide Agentuur; jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (668 SE); ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615); Saksamaa Bundestagi 12.05.05 kiri.

 

Kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga.

 

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE); Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (645 SE).

 

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (651 SE).

 

Väliskomisjonis – töövisiit Soome Vabariiki.

 

Õiguskomisjonis – tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE); väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

Tagasiside