Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu kolmas ja ühe eelnõu teine lugemine.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele põhiseaduskomisjoni algatatud õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), mille eesmärk on muuta paindlikumaks õiguskantsleri Riigikogule esitatava aastaülevaate ettekande tegemise aeg. Ka täpsustatakse õiguskantsleri tegevust normikontrolli taotluste läbivaatamisel ning kõrvaldatakse ebavajalikud või teiste seadustega vastuolus olevad õiguskantsleri tegevust reguleerivad üksiksätted. Lisaks antakse õiguskantslerile õigus ise määrata (Õiguskantsleri Kantselei eelarve piires) oma asetäitja-nõunike, nõunike ja kantselei teenistujate palgaastmed.

2. Teisele lugemisele tuleb õiguskomisjoni algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), millega tunnistatakse kehtetuks seadusesse tehtud muudatused, mis puudutavad töötuskindlustushüvitiste maksmist inimestele, kes lõpetavad töösuhte oma algatusel või poolte kokkuleppel. 1. jaanuaril 2013. aastal on kavandatud jõustuma töötuskindlustushüvitiste maksmise skeem kindlustatutele, kelle viimane töö- või teenistussuhe lõppes poolte kokkuleppel või töölepingu ülesütlemisel töötaja algatusel või teenistussuhte lõpetamisel avaliku teenistuja algatusel. Töötuskindlustushüvitise asendusmääraks kavandati sellise töö- või teenistussuhte ülesütlemise või lõpetamise korral 40% töötaja eelnevast töötuskindlustusmaksega maksustatud töisest sissetulekust. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele 8. mail.

Komisjonides

Maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung (kell 14.30) ­– kohtutakse Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusvoliniku Maria Damanakiga. Kohtumisel osalevad EL asjade komisjoni liikmed. Arutusel on Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika reform. Kohtumisest võtavad osa ka Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusvoliniku kabinetiülema asetäitja Maja Kirchner, eestkõneleja Oliver Drewes, merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi direktor Carla Montesi ja Euroopa Komisjoni esinduse juht Hannes Rumm (ruum L-333).

Kultuurikomisjonis (kell 13) – parlamentaarne kuulamine: õpetajate streigist osavõtnute ettepanekud, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE).

Majanduskomisjonis (kell 14) – kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri Marika Priske ja maanteeameti peadirektori kt Erkki Raasukesega.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – komisjoni esitatav otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO vaatlusmissioonil Süürias” eelnõu (225 SE); kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Väliskomisjonis (kell 9) väliskomisjoni Aasia strateegia raporti teine lugemine. Raportöör Marko Mihkelson.

Õiguskomisjonis (kell 13) valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE), kutsutud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna asekantsler Kristel Siitam-Nyiri ning karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Marko Künnapu; valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), kutsutud justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tuuli Ploom ja psühhiaater Imre Rammul; arvamus Riigikohtule Riigikogu 15.02.2012. aasta otsuse „Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine“ põhiseaduspärasuse kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-4-12.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 10.30) – kahepäevane (3.05-4.05) väljasõiduistung Narvas. Külastatakse Narva kutsekooli, Narva Kreenholmi, Narva lasteaeda, Narva Veepuhastusjaama ning tutvutakse Hermani linnuse ja Narva Aleksandri Suurkirikuga. Kohtumiste ajakava asub komisjoni kodulehel

Kohtumised

Kell 10.30 – Riigikogu kultuurikomisjoni esimees ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Urmas Klaas kohtub Baieri Liidumaa parlamendi teadus-, kõrgharidus- ja kultuurikomisjoni töögrupiga (ruum L 333).

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hiina suursaadiku Qu Zhe’ga.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Juku-Kalle Raid ja Liisa-Ly Pakosta osalevad (2.05-7.05) OSCE PA delegatsiooni koosseisus ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (3.-7.05) ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena parlamendivalimistel Armeenias.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside