Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on õiguskantsleri ettekanne ja kahe eelnõu teine lugemine.
1. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud  Riigikogu otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE), millega Eesti annab lubaduse garanteerida EFSFi raamlepingu alusel EFSFi võlakohustusi kuni 1 995 miljoni euro ulatuses, et toetada erakorralistesse finantsraskustesse sattunud euroala liikmesriike eesmärgiga tagada euroala üldist finantsstabiilsust ja kaitsta selle liikmesriike finantskriiside eest. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine katkestada ja jätkata seda täiendaval istungil neljapäeva õhtul. Vt allpool.
2. Õiguskantsleri Indrek Tederi ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ning õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena.
3. Teisele lugemisele tuleb Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsioon algatatud äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE), millega üle võetava direktiivide eesmärk on aidata kaasa ELi konkurentsivõime suurendamisele, vähendades selleks Euroopa äriühinguõiguse direktiividest tulenevat halduskoormust. Ühinemiste ja jagunemiste direktiivi muudatused hõlmavad ühingute aruandlusnõuete vähendamist, sh ka ema- ja tütarettevõtjate ühinemise korral, ning teavitamisnõuete kaasajastamist. Lisaks on samasugused muudatused tehtud osaliselt ka piiriüleste ühinemiste direktiivis. Kapitalinõuete direktiivi muudatused võimaldavad liikmesriikidel vähendada aruandluskohustust aktsiaseltsi asutamisel ja aktsiakapitali suurendamisel, kui need toimuvad ühinemise või jagunemise käigus. Õiguskomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.
 
Kell 17 – täiskogu I täiendav istung
1. Teisele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse § 40² täiendamise seaduse eelnõu (95 SE), millega täpsustatakse seadust nii, et tekiks õiguslik alus Eesti liitumiseks Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga (EFSF) ja selle poolet võetavate võlakohustuste tagamiseks.  

Täiskogu II täiendav istung (tund aega pärast I täiendava istungi lõppu)  
1. Kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigieelarve seaduse § 40² täiendamise seaduse eelnõu (95 SE).
 
2. Jätkub valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE) teine lugemine, mis katkes kell 14 täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu. 
 
Täiskogu III täiendav istung (poolteist tundi pärast II täiendava istungi lõppu)
 
Jätkub valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE) teine lugemine. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele.

Komisjonides


Majanduskomisjonis
(kell 14) – väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (Harju tn 11).

Rahanduskomisjonis
(kell 14 ja 30 minutit peal II täiendava istungi lõppu)riigieelarve seaduse § 40² täiendamise seaduse eelnõu (95 SE); Riigikogu otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE).

Väliskomisjonis
(kell 14) – ülevaade ÜRO 66. Peaassamblee tööst, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja Euroopa Liidu juures, asukohaga Brüsselis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadik Matti Maasikas; Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Afganistani Islamivabariigis, asukohaga Tallinnas. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadik Väino Reinart; väliskomisjoni poolt tellitud uuringu „Eesti välisesinduste võrgustik ja selle vastamine Eesti välispoliitika huvidele“ vahearuanne. Kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi analüütik Ahto Lobjakas (ruum L 332).

Kohtumised ja üritused

Kell 11
– Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Keelefoorumil 2011 (Eesti Teaduste Akadeemia saalis).

Kell 13
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksa suursaadiku Christian Matthias Schlaga’ga.

Kell 17
– Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esitleb raamatut “A.H.Tammsaare. Naine ja Mees. Inimene ja Tahtmine. Mõtted“ (Rahvusraamatukogu kohvik).
* Riigikogu liige Tõnis Kõiv osaleb (29.09-1.10) Luksemburgis Balti Assamblee, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi parlamendi ühisel metsandus- ja kliimakonverentsil.
* Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Urve Palo osaleb (29.09-1.10) Stockholmis Taastuvenergia allikate teemalisel foorumil.
* Riigikogu liige Aivar Kokk osaleb (28.09-30.09) Madridis Navarra Ülikooli Ärikooli rahvusvahelisel avaliku sektori ja eraettevõtluse koostöö teemalisel seminaril.

*
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsioon asejuht Aadu Must osaleb (26.09-29.09) Riias Balti Assamblee presiidiumi kohtumisel BA Läti delegatsiooni ning GUAMi Parlamentaarse Assamblee (PA) parlamendidelegatsiooniga. Arutusel on Balti Assamblee 20. aastapäeva tähistamisega seotud küsimused ning koostöö tihendamine GUAMi Parlamentaarse Assambleega.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside