Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 1 teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on Riigikogu rahanduskomisjoni algatatud investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE), millega täpsustatakse investeerimisfondide võimalusi väärtpaberitesse investeerimisel ja börsiettevõtete ülevõtmispakkumiste korda. Samuti parandatakse eelnõuga möödunud aasta oktoobris vastu võetud väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega kaasnenud vead.  juhul kui teine lugemine lõpetatakse töönädala jooksul.

2. Teisel lugemisel on Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE), mis tühistab spetsiifilise kõrghariduse nõude Eesti Panga Nõukogu esimehele ja Eesti Panga presidendile. Teiseks lugemiseks esitatud muudatuste kohaselt annab eelnõu Eesti Pangale õiguse tunnistada oma dokumente vaid asutusesiseks kasutamiseks. Eelnõu kohaselt võib Eesti Pank tunnistab asutusesiseseks kasutamiseks teabe, mille avalikuks tulek võib kahjustada hindade stabiilsust või finantsstabiilsust, samuti teabe, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang Euroopa Keskpankade Süsteemis. Audiitorite määramise kohta ütleb eelnõu, et Eesti Panga Nõukogu nimetab Eesti Panga tegevuse kontrollimiseks sõltumatud audiitorid, kes on soovitatud Euroopa Keskpanga nõukogu poolt ja heaks kiidetud Euroopa Liidu nõukogu poolt.

Päevakord asub siin.

Komisjonides

Majanduskomisjonis – riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE); Riigikogu otsuse “Transpordi arengukava 2006-2013” raudteevaldkonna muutmine eelnõu (163 OE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames, eelnõu arutelu ja arvamuse esitamine ELAKile; rahandusministeeriumi ettepaneku – tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine – arutelu; Euroopa Komisjoni kliimamuutuste ja taastuvenergia paketi arutelu ja arvamuse esitamine ELAK-le; arvamuse andmine kultuurikomisjonile.

Õiguskomisjonis – vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 9 – majanduskomisjon ja Euroopa Liidu asjade komisjon kohtuvad Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste voliniku Charlie McCreecy‘ga.

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (26.02-28.02) Brüsselis Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel. 

* Väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb (26.02-28.02) Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise raames toimuval Eesti e-valimiste tutvustamisel Euroopa Parlamendis. 

* Riigikaitsekomisjoni aseesimees Kadri Must osaleb (27.02-28.02) Brüsselis Euroopa Poliitikaõpingute Keskuse aastakonverentsil, kus käsitletakse Euroopa arengusuundi järgmise 25 aasta jooksul.

* Sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof (28.02-02.03) ja komisjoni liige Tõnis Kõiv (28.02-01.03) osalevad Amsterdamis tervisekaitsealasel meediakoolitusel. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside