Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on siseministri auranne ja 4 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 1 teisel ja 1 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE), mille väljatöötamise tingis vajadus viia kehtiv seadus kooskõlla tehtud ja tehtavate muudatustega, sealhulgas kehtivate või kehtima hakkavate õigusaktide ja ümberkorraldustega riigikaitse valdkonnas. Eelnõu fikseerib konkreetselt kaitseliidu ülesanded ja samuti kaitseväe juhataja võimupädevuse kaitseliidu tegevuses, mis piirdub eelnõu kohaselt sõjalise väljaõppega. Kehtivas seaduses on puudulikult reguleeritud ka kaitseliidu eriorganisatsioonide (Naiskodukaitse, Noored Kotkad, Kodutütred) osa. Eelnõu koostajad leidsid, et kaitseliidu vajadusi kõige enam rahuldavamaks lahenduseks on eriorganisatsioonide liitmine kaitseliidu struktuuri kaitseliidu struktuuriüksustena. Kolmanda suure probleemina korrastab eelnõu kaitseliitlaste relvadega seonduvat regulatsiooni.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE), mille eesmärk on korrastada erakonna rahastamisega seotud aruandluse tehnilist normistikku, mis on aluseks erakondade poolt ühtse ja selge aruandluse esitamiseks. Muudatustega viiakse erakonnaseaduses kasutatavad raamatupidamislikud terminid ja põhimõtted kooskõlla üldise finantsarvestusliku terminoloogia ja põhimõtetega ja sätestatakse aruandlusele ühtne veebipõhine vorm, mis muuhulgas vähendab ka aruandlusega seotud halduskoormust.

3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (370 OE), millega nimetatakse korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liikmeks Erki Noole asemele Liisa-Ly Pakosta. Vahetus toimub seoses Noole lahkumisega komisjonist ja asumisega keskkonnakomisjoni esimeheks.

4. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Stabiliseerimisreservi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (371 OE), millega kutsukse stabiliseerimisreservi nõukogust tagasi Taavi Rõivas ja nimetatakse tema asemel nõukogu liikmeks Riigikogu liige Aivar Sõerd, kuna Taavi Rõivas nimetati 10. detsembril 2012 sotsiaalministriks.

5.  Siseminister Ken-Marti Vaher teeb ettekande “Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015” 2012. aasta täitmise aruandest.

Komisjonides

Väliskomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistung (kell 13) – arutusel ülevaade Aasia-teemaliste haridus- ja teadusprogrammide arendamisest, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kalmar Kurs ja ministeeriumi nõunik Karin Jaanson, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo osakonna juhataja Martti Kalda, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete instituudi direktor Peeter Müürsepp ning Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse instituudi rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetooli juhataja Urmas Varblane (osaleb Skype’i teel). Ruum L 333.

Kultuurikomisjonis (peale ühisistungit) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE), arutelu riigieksamitest.

Põhiseaduskomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (368 OE); Riigikohtule arvamuste andmine kriminaalmenetluse seadustiku § 251 põhiseaduspärasuse kohta ning maksukorralduse seaduse § 1361 lg 4 põhiseaduspärasusekohta; Riigikogu liikme immuniteedimenetlust puudutava eelnõu algatamine.

Rahanduskomisjonis (kell 14) – rahandusministeeriumi ülevaade kassareservist, stabiliseerimisreservist ja riigi rahavoo prognoosist.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (365 SE); ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE).

Õiguskomisjonis (kell 13) – politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE).

Üritused, kohtumised

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mustamäe gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb rahvusvähemuste nõukoja koosolekul (Riigikogu konverentsisaal).

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside