Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung
 
Esimese päevakorrapunktina on kavas õiguskantsleri Allar Jõksi ülevaade seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega.
 
Seejärel toimub valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE) kolmas lugemine.

Eelnõu teeb käsitletavaisse seadustesse hulganisti tehnilist laadi parandusi ja täpsustusi. Viimased on vajalikud praktikas tõstatatud probleemide ja vastuolude lahendamiseks, mis on tingitud teistes õigusaktides sisseviidud muudatustest või seadusesätete erinevast tõlgendamisest.
 
Komisjonides
 
Maaelukomisjonis – Ida- ja Kesk-Euroopa Kalanduse Arendamise Rahvusvahelise organisatsiooni (EUROFISH) asutamislepingu ratifitseerimise seadus eelnõu (958 SE).
 
Põhiseaduskomisjonis – Õiguskantsleri Riigikogule esitatava ülevaate arutelu.
 
Sotsiaalkomisjonis – otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (911 OE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töölevõetava isiku vanuse alammäära konventsiooni (nr 138) ratifitseerimise seaduse eelnõu (953 SE).
 
Kohtumised, konverentsid, koostöökogud
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Uus-Meremaa välisministri Winston Peters’iga.
 
Kell 11.45 – Uus-Meremaa välisministriga kohtub Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson.
 
Kell 13 – Riigikogu sotsiaalkomisjon kohtub Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ekspertide rahvusvaheliste tööstandardite osakonna asedirektori Karen Curtis’e ja Niklas Bruun’iga (ruum 240)
 
* Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb (kuni 29.09) Soomes Helsingis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Muu hulgas on arutusel Soome eesistumisaja programm, Euroopa Liidu laienemise, ühtse välis- ja julgeolekupoliitika, kriisijuhtimise ja konfliktijärgse taastamisega seotud küsimused.
 
* Riigikogu kultuurikomisjoni liige Katrin Saks osaleb (kuni 28.09) Prantsusmaal Strasbourgis soome-ugri teemalisel konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega. Konverentsi korraldavad Euroopa Parlamendi soome-ugri foorum ning soome-ugri vähemuste interrühm.
 
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb (kuni 29.09) Belgias Brüsselis NATO PA erakorralisel alatise komitee istungil.
 
* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Vladimir Velman ja Helir-Valdor Seeder osalevad(kuni 29.09)Lätis Riias Balti Assamblee eelarvekomisjoni istungil. Päevakorras on BA 2007. aasta eelarve ning BA 2006. aasta eelarve kinnitamine.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside