Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu kolmas ja ühe eelnõu esimene lugemine.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (379 SE), millega viiakse nimetatud seadused kooskõlla inimkaubanduse direktiiviga. Ohvriabi seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muudatustega luuakse nii inimkaubanduse ohvritele kui ka seksuaalkuriteo ohvriks langenud alaealistele suunatud teenuste raamistik ning kehtestatakse teenuste osutamise reeglistik. Muudatustega tagatakse ohvrile ja teatud tingimustel ka tema perekonnaliikmetele juurdepääs ohvriabiteenustele, sotsiaalhoolekandeteenustele ja riiklikule kuriteoohvri hüvitisele. Välismaalasi puudutavate muudatustega viiakse inimkaubanduse direktiiviga kooskõlla välismaalasi puudutav regulatsioon, luuakse vajalikud eeldused välismaalasest inimkaubandusohvri Eestis viibimise abistamiseks.

2. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE ), mille eesmärk on suurendada füüsilise isiku tulumaksuvaba miinimumi  järgneva kolme aasta jooksul 192 euro võrra aastas, mis tõstaks tulumaksuvaba osa tulust 2016. aastaks 2304 euroni aastas senise 1728 euro asemel. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

***

Põhiseaduskomisjonis (15 minutit pärast täiskogu istungit) – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu.

Kell 10.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hollandi suursaadiku Jos Schellaars’iga.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside