Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmandale lugemisele on kavandatud 2 eelnõu.
 
1) Valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE). Jäätmeseadusesse tehakse Euroopa Liidu direktiividest tulenevad täpsustused. Selgemaks muutuvad jäätmekäitluse peamiste mõistete määratlused. Eelnõu eesmärgiks on ka aidata kaasa jäätmetekke vältimise meetmete rakendamisele ning edendada jäätmete taaskasutamist ja taasväärtustatud materjalide kasutamist.
 
2) Valitsuse algatatud kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE). Eelnõu peamine eesmärk on täpsustada eri asutuste rolli kiirgusohutuse tagamisel, ühtlasi täpsustada radioaktiivsete ainete ja jäätmete ohutustamise korda ning kiirgushädaolukorrale reageerimist.
 
Riigikogu arutab olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti inimarengu aruannet 2010/2011 „Inimarengu Balti rajad: muutuste kaks aastakümmet“ (EIA) arutelu. Lisaks vastilmunud inim-arengu aruande ülevaatele on eraldi fookuses haridustemaatika. Aruandes esitatakse juhtivate teadlaste poolt läbiviidud analüüside tulemused, mis hõlmavad olulisi teemasid meie ühiskonnaelus nagu elukvaliteet, demokraatia areng, hariduselu, rahvatervis, majanduselu areng, keelepoliitika, rahvastikuprotsessid ning inimeste hinnangud oma riigi arengutele. Ettekannetega esinevad Eesti inimarengu aruande 2010/2011 (EIA) peatoimetaja Marju Lauristin, EIA toimetaja Mati Heidmets ning Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.  
 
Teisele lugemisele tuleb Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE). Seadusmuudatused tulenevad vajadusest nimetatud seadusi kaasajastada ja kõrvaldada ilmnenud probleemid. Kaasajastamine seisneb eelkõige seaduste kooskõlla viimises 2007. aasta detsembris jõustunud Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni uue redaktsiooniga ehk Euroopa patendikonventsiooniga 2000. Samuti on muudatused tingitud kasuliku mudeli ehk uue tööstuslikult kasutatava leiutise registreerimise taotluste arvestatavast kasvust viimastel aastatel. Teise olulise täiendusena on Eestis tööstusomandi õiguskaitse valdkonna jaoks uue litsentsi liigi nn „avaliku lihtlitsentsi“ (ingl k. licence of right) käibele võtmine. Nimetatud litsentsiliigi põhimõte seisneb selles, et kasuliku mudeli omanik, kes ei soovi ise oma leiutist kasutada või ei ole selleks vahendite puudusel või muul põhjusel võimeline, võib teatava litsentsitasu eest lubada kasutada leiutist igaühel, kes seda soovib.
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjonis – kell 14 eakate tööhõive teemaline avalik arutelu koos sotsiaalkomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, ettekannetega esinevad Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats, sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi spetsialist Tiina Linno, ajakirjanik ja meediajuht Tiina Kangro ning MTÜ Teine Võimalus juhataja Marika Žmenja,
Istungit saab jälgida internetis aadressil: http://live.riigikogu.ee/live
väliskomisjoniskell 14 väljasõiduistung Teabeametisse;
 
Kohtumised:
 
Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksamaa Saksi Liidumaa parlamendi delegatsiooniga.
 
Välislähetused:
 
26. – 28. oktoobrini
 
Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni aseesimees Heljo Pikhof ja liige Väino Linde osalevad Saksamaal Berliinis Euroopa Liidu liikmesriikide, Norra ja Šveitsi 7. luure- ja julgeolekuteenistuste järelevalve parlamendikomisjonide konverentsil. Kõne all on parlamendi ja avalikkuse informeerimise mehhanismid luure- ja julgeolekuteenistuste tegevusest.
 
27. – 28. oktoobrini
 
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Soomes Helsingis raamatumessil ja kohtumisel Soome parlamendi aseesimehe Anssi Joutselahti ning Soome-Eesti parlamendirühma liikmetega.
 
27. – 29. oktoobrini
 
Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin osaleb Venemaal Peterburis Vene-Balti Meediakeskuse korraldataval konverentsil „Kaasmaalaste Balti foorum“.
 
27. oktoobrist – 4. novembrini
 
Riigikogu liikmed Peeter Kreitzberg, Kalev Kallo, Maret Maripuu ja Sven Sester on Eesti-Hiina parlamendirühma visiidil Hiinas. Toimuvad kohtumised Ülehiinalises Rahvaesindajate Kogus ja Hiina Välissuhete Instituudis.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside