Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimised

Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorraseadusele korraldab Riigikogu esimehe ja aseesimehe valimised Vabariigi Valimiskomisjon. Hääletamine valimistel on salajane ja toimub hääletussedelitega kahes voorus. Hääletamise kestus kõikides hääletusvoorudes on 30 minutit. 

Esmalt valitakse Riigikogu esimees ja seejärel üheaegselt aseesimehed.

Kandidaate võib üles seada iga Riigikogu liige.

Hääled loetakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist.

Riigikogu esimeheks osutub valituks kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa üle poole kehtivatest häältest, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor. Võrdse häälte arvu puhul heidetakse liisku. Kui Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirjas on ainult üks kandidaat, osutub ta valituks, kui saab rohkem poolt- kui vastuhääli.

Riigikogu aseesimeesteks saavad kaks enim hääli saanud kandidaati. Esimeseks aseesimeheks saab enim hääli saanud kandidaat ja teiseks aseesimeheks saadud häälte arvult teine kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimise lisavoor.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – kell 12 väljasõiduistung ASi Narva Elektrijaamad.

Maaelukomisjonis – kell 14 osaletakse Tallinna Tehnikaülikooli korraldataval GMO-teemalisel teabepäeval.

Väliskomisjonis –  USA visiidil osalevate väliskomisjoni liikmete kohtumine USA saatkonna asejuhi Karen Decker’iga (visiit toimub 3. ja 4. aprillil, kavandatud on kohtumised Kongressis, riigidepartemangus, ÜROs); Eesti seisukohad 2.-4. aprillini toimuval NATO tippkohtumisel Bukarestis, kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 11.30 Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Eestis viibiva NATO mereväeüksuse SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1) ülema kontraadmirali Juan Rodriguez’i ja teda saatvate fregatikomandöridega (ruum L 240). Eestisse saabutakse kahe fregatiga (üks Hispaaniast ja teine Portugalist).

Kell 18.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb KUMUs näituse „Soome kunsti kuldaeg“ avamisel.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof (26.03-29.03), liikmed Ott Lumi (27.03-29.03) ja Taavi Rõivas (27.03-29.03), põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp (27.03 -29.03), kultuurikomisjoni liige Maret Merisaar ning majanduskomisjoni liige Hannes Astok (27.03-29.03) osalevad Iirimaal Dublinis EPRI (European Parliamentarians Research Initiative) 10 konverentsil. Muuhulgas on arutusel ka võimalused avalikkuse huvi suurendamiseks poliitika vastu ning parlamendivalimistel hääletamisest osavõtu aktiviseerimiseks kasutades kaasaaegseid infotehnoloogilisi võimalusi.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi osaleb (28.03-30.03) Hollandis Haagis NATO PA alalise komitee istungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside