Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (954 SE), mis võimaldab Eestil täita Euroopa Liidu liikmelisusest tulenevaid kohustusi kolmanda riigi kodaniku suhtes, kelle kohta kehtib väljasaatmiskorraldus Euroopa Liidu territooriumilt. Eelnõu sätestab läbisõiduks Eestist õhuteed pidi loa andmise korra ja võimaldab Eestil vastavalt taotleda luba läbisõiduks teisest Euroopa Liidu liikmesriigist, eesmärgiga välja saata Eestis seadusliku aluseta viibiv välismaalane.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); võimalike muudatusettepanekute tegemine 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (987 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 886 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõud (139 SE, 952 SE ja 926 SE) ning riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus eelnõud (977 SE).

ENPA istung

* Euroopa Nõukogus Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Toomas Alatalu osaleb (kuni 30.10) Kanadas Montrealis ENPA keskkonnakaitse, põllumajanduse ja kohaliku omavalitsuse komitee istungil. Arutusel on Kyoto protokolliga seonduv: kliimamuutuste vastane võitlus; tuumajäätmete ladustamine; e-jäätmed (elektroonikatoodete jäätmed) ja selle tagajärjed keskkonnale jmt.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside