Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu, millest 5 on kolmandal ja 2 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE), mille eesmärk on viia seadustesse sisse sisulised ja tehnilised muudatused tulenevalt politsei ja piirivalve seadusest. Eelnõu tagab eriseaduste ning politsei ja piirivalve seaduse terminoloogia ühetaolisuse.
 
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE), mis teeb muudatusi riigikohtu, valitsuse ja ministeeriumite valitsemisalas. 2009. aasta riigieelarve maht sellega ei muutu.
 
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE), mis tõstab alkoholi, tubaka, kütuse ja elektri aktsiisi määrasid. Eelnõu tõstab alkoholiaktsiisi 10 % alates 2010. aasta 1. jaanuarist ja tubakaaktsiisi 20 % alates 2011. aasta 1. jaanuarist. Teisel lugemisel hääletas rahanduskomisjon eelnõusse muudatuse, millega tõstetakse mootorikütuse aktsiisi orienteeruvalt 6,2 protsenti, vähendatakse aktsiisierisust erimärgistatud diislikütusele ja tõstetakse elektriaktsiisi 2 sendi võrra ühelt kilovatilt. 
 
4. Kolmandal lugemisel on Vabariigi Valitsuse, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE & 553 SE), mis näeb ette tulumaksumäära fikseerimise 21%-le, maksuvaba tulu määra fikseerimise 27 000 kroonile ja dividendi saajaile 21/79 residendist äriühingult saadud dividendist.
 
5. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (589 SE), mille eesmärk on viia seaduse regulatsioonid vastavusse rahvusvaheliste standarditega ning tagada rahapesu andmebüroo ja finantsinspektsiooni tegevuse suurem õiguskindlus.
 
6. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (628 OE), millega nimetatakse sihtasutuse nõukogu liikmeks Toomas Trapido, kes asendab sellel kohal Kalvi Kõva. Ettepaneku kutsuda tagasi Kalvi Kõva ja nimetada tema asemel sihtasutuse nõukogu liikmeks Toomas Trapido tegi keskkonnakomisjon.
 
7. Esimesel lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (630 SE), millega muudetakse vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamise tähtaega kuni 1. maini 2010. Praegu kehtiv tähtaeg on 1. jaanuar 2010.

Komisjonides
 
Maaelukomisjonis – toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE); keskkonnakomisjoni algatatud maareformi seaduse § 233 muutmise seaduse eelnõu (630 SE).
 
Majanduskomisjonis (kell 12) – lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); parlamentaarne kuulamine: Eesti ettevalmistused Expo 2010 osas (ruum L 333).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – kohaliku rahvahääletuse seaduse eelnõu (477 SE); arvamus liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 7 lg 4 vastavuse kohta põhiseadusele.

Rahanduskomisjonis
(kell 11.15) – 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse eelnõu (610 SE).

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung
(kell 13, ruum 241) – Eesti kaitseväe rahvusvaheliste missioonide tulevik, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja välisminister Urmas Paet.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 12) – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (620 OE).

Õiguskomisjonis
(kell 11.30) – korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE); korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE); kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 14) – kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud valimisliitude valimiskampaania rahastamise aruanded;

Üritused, kohtumised, foorumid

Kell 13
– Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis kunstnik Viive Noore illustratsioonide näituse.

Kell 14
– Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu Konverentsisaalis Kodanikupäevale pühendatud noortefoorumi. Foorumi teemaks on noorte töötusega seotud probleemid. Vaatluse alla võetakse noorte valikud masu tingimustes. Arutelus käsitletakse majanduslikku olukorda, töötuse kasvu noorte seas, valikuid haridussüsteemis ja sotsiaalseid tagatisi. Arutelust võtavad osa Riigikogu liikmed majanduskomisjoni liikmed Jüri Tamm, Aivar Riisalu, sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv ning Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhtivspetsialist Krista Kink.
Noorteühing Avatud Vabariik korraldab Kodanikupäeva foorumi Riigikogus juba kaheksandat korda.

Kell 14.30
Ene Ergma kohtub Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Linnade Liidu juhtidega.

Kell 15
– väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Namiibia suursaadiku Theresia Samaria’ga (ruum L 253).
 
Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Coca-Cola Plazas (Hobujaama 5) PÖFFi (Pimedate ööde filmifestival), mille raames annab Riigikogu esimees Eesti filmi “grand-old man’ile” Jaan Ruusile üle Elutööauhinna.

 

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning liikmed Silver Meikar, Valdur Lahtvee ja Vladimir Velman osalevad (26.11-27.11) Leedus Vilniuses Balti riikide parlamentide väliskomisjonide kohtumisel. Arutusel on Balti Assamblee võimalik reformimine, piiriliiklusega seotud küsimused, aga ka Venemaa kaasmaalaste poliitikat puudutavate mõningate dokumentide levitamine Balti riikides ning idapartnerlus ja suhted Venemaaga.
* Riigikogu liige Aleksei Lotman osaleb (26.11-27.11) Lätis Riias Läänemere regiooni põllumajanduse ja keskkonna alasel konverentsil, kus käsitletakse maaelu arengu programme, sellealast rahvuslikku poliitikat ning teaduse ja tehnoloogia arengu küsimusi. Konverentsi raames toimub ka 26. Balti taluniku auhinna üleandmise tseremoonia.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside