Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu juhatuse korralised valimised

Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele valitakse esmalt Riigikogu esimees ja seejärel samaaegselt Riigikogu aseesimehed. Kandidaadi võib üles seada iga Riigikogu liige. Esmalt seatakse üles Riigikogu esimehe kandidaadid. Pärast Riigikogu esimehe valimist seatakse üles Riigikogu aseesimeeste kandidaadid.  Hääletamine Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimisel on salajane. Riigikogu liikmel on nii Riigikogu esimehe kui ka aseesimeeste valimisel üks hääl.

Riigikogu esimeheks saab kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häältearvu, korraldatakse kahe kõige rohkem hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor. Võrdse häältearvu korral heidetakse liisku. Kui Riigikogu esimehe valimisel on üles seatud ainult üks kandidaat, osutub ta valituks, kui ta saab rohkem poolt- kui vastuhääli.

Riigikogu esimeseks aseesimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Riigikogu teiseks aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimise lisavoor.

Komisjonides

Majanduskomisjonis – (pärast Riigikogu juhatuse valimisi) sadamaseaduse eelnõu (393 SE); kell 14 majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi ettekanne majanduse elavdamise meetmetest (ruum L 333).

Väliskomisjonis – kell 13 traditsiooniline välispoliitika ümarlaud (Riigikogu konverentsisaalis), millest võtavad osa välisministeeriumi esindajad.

Kohtumised, konverentsid, istungid

 

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi Keskpanga Nõukogu liikmetega.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv osaleb (26.03-29.03) Londonis Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 12+ rühma regionaalseminaril, kus käsitletakse puuetega inimeste õiguste konventsiooniga seonduvat.

* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (26.03-29.03) Brüsselis Euroopa Roheliste Parteide ühise valimiskampaania teemalisel kongressil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (25.03-27.03) Hollandis ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja rahvastikukomitee istungil.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo osaleb (24.03-26.03) Roomas OSCE PA konverentsil „OSCE praegune ja tulevane roll Euroopa julgeolekuarhitektuuris”.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside