Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Päevakorras on kolm eelnõud, mis kõik on kolmandal lugemisel.

Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, täitemenetluse seadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE) avab võimaluse erinevate kohtulike registrite ristkasutamiseks ja annab notaritele õiguse kinnitada dokumendi õigsust elektrooniliselt. Ka jätab eelnõu kohtutäiturite tegevuse üle riikliku järelevalve teostamise (sarnaselt notarite järelevalvega) ainult justiitsministeeriumi pädevusse. Õiguskomisjon soovib eelnõu neljapäeval seadusena vastu võtte.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Vabariigi Presidendi ametihüvede seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE) näeb presidendi abikaasale ette esindustasu, mille suurus on 30% presidendi ametipalgast. Samuti oleks presidendi abikaasal eelnõu kohaselt õigus saada oma käsutusse sekretär ja kasutada riigi kulul ametiautot.

Valitsuse algatatud erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (788 SE) pikendatakse erastamisväärtpaberite kasutamist maa ja eluruumide erastamise maksevahendina veel poole aasta võrra – kuni 2006. aasta 31. detsembrini. Kehtiva seadus saab erastamisväärtpabereid kasutada kuni 1. juulini 2006.

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – maaelu arengu kava 2007-2013 arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE); õiguskantsleri kirja “Ülevaade Narva ja Kohtla-Järve arestimajade olukorrast” arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses; kohtumine õppeasutuse nõunike koja esindajatega ja tutvumine õppeasutusega. Riigikaitsekomisjon osaleb ka Tartu Ülikooli lasketiiru avamisel.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE).

Üritused:

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga kvaliteedikonverentsil Salme Kultuurikeskuses.

Kell 13.30 Ergma kohtub Kanada suursaadiku Claire A. Poulin`iga.

Kell 15 Ergma osaleb holokausti ohvrite mälestuspäeval Kloogal.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Küllo Arjakas, Ants Pauls, Väino Linde ja Vladimir Velman osalevad (kuni 27.01) Vilniuses ja Ignalinas Balti Assamblee keskkonnakomisjoni ning julgeolekukomisjoni töös.

* Jätkub Riigikogu ENPA delegatsiooni visiit Strasbourgi. ENPA plenaaristungi töös osalevad delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liikmed Andres Herkel ning Sergei Ivanov (kuni 27.01), samuti asendusliige Katrin Saks (kuni 28.01).

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside