Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung 

Päevakorras on õiguskantsleri ettepanek nr 13: õiguspärase ootuse põhimõtte arvestamine Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi kehtetuks tunnistamisel, kui haldusorgan on isiku ekslikult määratlenud Eesti kodanikuna. Õiguskantsler on seisukohal, et kodakondsuse seadus on vastuolus põhiseadusest tuleneva õiguspärase ootuse põhimõtte ning võrdsuspõhiõigusega. Seadus võimaldab õiguspärase ootuse põhimõtet arvestades Eesti kodanikuks lugeda üksnes neid heauskselt toiminud inimesi, kes said riigi vea tõttu alusetult Eesti kodaniku passi enne 1. aprilli 1995 kehtinud seaduse alusel. Peale seda kehtima hakanud seaduse alusel ekslikult Eesti kodanikuks saanud inimesi ei võimalda aga seadus Eesti kodanikeks lugeda. Ettekandja sel teemal peavad õiguskantsler Indrek Teder ja põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.          

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (15 min pärast täiskogu) – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE);

Majanduskomisjonis (kell 14) – autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu osas, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid, arvamuse andmine ELAK-le.

Sotsiaalkomisjonis (I istung kell 9 ja II istung 15 min peale täiskogu) – töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Väliskomisjonis (kell 13) olukorra pingestumine Pärsia lahel seoses Iraani tegevusega, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ning välisministeeriumi esindajad; Eesti ettevõtjate ettepanekud ekspordi arendamiseks, kutsutud Eesti Teenusmajanduse Koja juhatuse aseesimees Kaidi Ruusalepp, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Solon Partners OÜ tegevjuht Yrjo Ojasaar ja Tehnolabor OÜ juhatuse esimees Indrek Hirvlaan.

Õiguskomisjonis (kell 12) – kohtumine Peterburi Advokatuuri ja Eesti Advokatuuri esindajatega (ruum L 333).

Kohtumised 

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina suursaadikuga Eestis Huang Zhongpoga

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tallinna Tehnikaülikooli Elektrotehnika aluste õppetooli juhataja Jaan Järvikuga. 

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (22.01-27.01) ja liikmed Margus Hanson, Mailis Reps (21.01-27.01) ning Indrek Saar (22.01-26.01) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2012. aasta istungjärgi 1. istungil. Muuhulgas on seekordsel assambleel arutusel 4 olulist raportit, millest kolme puhul on ettekandjateks Eesti delegatsiooni liikmed: Andres Herkel on poliitikakomitee raportöör Valgevene teemal, ning monitooringukomitee esindajatena Mailis Reps, kes teeb ettekande Ukraina kohta ning Indrek Saar Serbia kohta. Assambleel esinevad pöördumistega Suurbritannia peaminister David Cameron ja Soome president Tarja Halonen, kõnedega esinevad veel Briti Euroopa asjade minister David Lidington, Gruusia välisminister Grigol Vašadze, Araabia Liiga peasekretär Nabil Al Araby, UNESCO peadirektor Irina Bokova.

Käsitletakse edumeelsete naiste õigusi maailmas, aga ka naiste vastase vägivalla ja perevägivalla probleeme, samuti demograafilisi muutusi ja suundi Euroopas ning on tulnud ettepanek arutada valimiste vahelist olukorda Venemaal. Täiskogu esimesel istungil valivad ENPA liikmed endale uue presidendi ja komiteede liikmed valivad uued juhatajad. 

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside