Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täis kogu istung

Päevakorras on 5 eelnõu, millest 3 on kolmandal, 1 teisel ja 1 esimesel lugemisel.
 
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (642 SE), mille eesmärk on karistusseadustikus sisalduva regulatsiooni vastavusse viimine Euroopa Liidus kehtivate nõuetega. Seaduse vastuvõtmisel on oluline mõju ennekõike rahvusvahelistele majandussuhetele, kuna eelnõuga ühtlustatakse Eesti karistusõigus EL raamotsusega.
 
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tolliseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), millega kavandatavate muudatustega viiakse tolliseadus kooskõlla ühenduse tolliseadustikus (Nõukogu määrus 2913/92) ja selle rakendussätetes (Komisjoni määrus 2454/93) tehtud muudatustega, mis puudutavad ülddeklaratsiooni esitamist; laiendatakse tolli pädevust sularaha kontrolliga seonduvalt ja kehtestatakse alus ajatundlike kaupade piiriületuseks eelisjärjekorras. Tehakse ka mitmeid normitehnilisi ja sõnastuslikke parandusi.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), mille eesmärk on selgelt reguleerida lapsehoiuteenuse osutamise ruumidele esitatavad tuleohutusnõuded ja tagada seeläbi teenusel viibivate laste ohutus. Eelnõu kohaselt kehtivad lapsehoiuteenuse osutamise ruumidele (juhul kui lapsehoiuteenust osutatakse rohkem kui kümnele lapsele) samasugused tuleohutusnõuded kui koolieelsetele lasteasutustele. Siiani ei ole lapsehoiuteenuste tuleohutusnõuded selgelt reguleeritud ja praktikas osutatakse lapsehoiuteenust ka sellistes ruumides, kus tulekahju korral ei ole laste ohutus tagatud.
4. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (661 OE), millega nimetakse julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikmeks Jüri Tamm, kes vahetab seal välja Kalvi Kõva. Algataja kinnitusel tingib liikme vahetuse Kalvi Kõva töökoormuse kasv ja sellest tulenev vajadus ühtlustada fraktsiooni liikmete töökoormust.
 
5. Esimesel lugemisel on riigikaitsekomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE), mille eesmärk on viia karistusseadustiku 24. peatükk „Riigikaitsealased süüteod“ kooskõlla kaitseväeteenistust reguleerivate seaduste ja teiste õigusaktidega. Nimelt on karistusseadustikus kasutusel tänases riigikaitseõiguses sisustamata mõisted „garnisonimäärustik“ ja „kaitseväeametnik“, mida ei ole võimalik karistusõiguses rakendada ning seetõttu jäetakse need mõisted käesoleva seaduse eelnõu kohaselt karistusseadustikust välja. 
 
Komisjonides

Kultuurikomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 12) – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE); Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni täitmise aruande projekt.

Õiguskomisjonis
(kell 11) – päästeseaduse eelnõu (513 SE) ja tuleohutuse seaduse eelnõu (514 SE) töögrupi arutelu.

Kohtumised, üritused

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja Eesti-Türgi parlamendi rühma esimees Evelyn Sepp kohtuvad Türgi Euroopa Liidu asjade ministri ja pealäbirääkija Egemen Bağış’iga.
Kell 12.50 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilastega (Riigikogus).

Kell 13
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Maroko suursaadiku Mina Touns’iga.

Kell 13
– väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Egiptuse suursaadiku Massoum Marzouk’iga (ruum L 253).

Kell 14.30
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb Tallinna Maasika Lasteaeda 40. aastapäeva puhul.

Kell 15
- Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Lasnamäe Paekaare Gümnaasiumi õpilastega (Riigikogus).

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo, delegatsiooni liige Mart Nutt ja asendusliige Jaanus Marrandi osalevad (25.02-1.03) Tadžikistanis Dušanbes OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Tadžikistani parlamendi valimistel.

* Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osaleb (23.02-27.02) Hispaanias Madridis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusele tuleb Euroopa Liidu osatähtsuse tugevnemine Lissaboni leppe rakendumise kontekstis.
* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas on (22.02-26.02) Kasahstanis Astanas, kus ta kohtub Kasahstani parlamendi, majandus- ja välisministeeriumi ning ettevõtlusorganisatsioonide juhtidega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside