Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 Riigikogu juhatuse korralised valimised

Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele valitakse esmalt Riigikogu esimees ja seejärel samaaegselt Riigikogu aseesimehed. Kandidaadi võib üles seada iga Riigikogu liige. Esmalt seatakse üles Riigikogu esimehe kandidaadid. Pärast Riigikogu esimehe valimist seatakse üles Riigikogu aseesimeeste kandidaadid. Hääletamine Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimisel on salajane. Riigikogu liikmel on nii Riigikogu esimehe kui ka aseesimeeste valimisel üks hääl.
Riigikogu esimeheks saab kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häältearvu, korraldatakse kahe kõige rohkem hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor. Võrdse häältearvu korral heidetakse liisku. Kui Riigikogu esimehe valimisel on üles seatud ainult üks kandidaat, osutub ta valituks, kui ta saab rohkem poolt- kui vastuhääli.
 
Riigikogu esimeseks aseesimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Riigikogu teiseks aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimise lisavoor.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 14) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 12) – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE).

Üritused

Kell 14
– Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Eesti Keele Sihtasutuse poolt välja antud Eesti-Vene sõnaraamatu I – V osa esitlusel Riigikogu kunstisaalis. Mahukas tõlkesõnaraamatute viieosaline kogumik sisaldab tänapäeva eesti keele üldsõnavara ja hulgaliselt termineid. Sõnaraamatus on suurt tähelepanu pööratud eesti ja vene keele tähenduserisustele, samuti antakse grammatilist infot nii eesti märksõnade kui ka nende vene tõlkevastete kohta. Kohapeal saab näha ekspositsiooni raamatutest, mis on tõlgitud sõnaraamatu abiga. Räägitakse sõnaraamatu ajaloost.
* Näitus “Karm kevad”. Riigikogu hoone II korrusel avatud väljapanek kõneleb 1949. aasta märtsiküüditamisest. Näitus on koostatud Riigiarhiivi poolt ja põhineb Riigiarhiivis säilitatavatel dokumentidel ning Riigiarhiivi, Filmiarhiivi, Okupatsioonide muuseumi ja erakogude fotodel. Näitusel eksponeeritud suuremas osas „salajased“ või „täiesti salajased“ Nõukogude Liidu ja Eesti NSV partei- ja valitsusasutuste dokumendid annavad kokkuvõtliku pildi küüditamisoperatsioonist koos selle ettevalmistamise, läbiviimise ja tagajärgedega. Näituse koostasid Peeter Kenkmann, Tiit Noormets, Valdur Ohmann, Margus Lääne, Jaanus Jõgi Riigiarhiivist ja Lea Tegelmann Filmiarhiivist.
* Riigikogu liige Tõnis Kõiv osaleb (25.03-26.03) Brüsselis Euroopa Liberaaldemokraatide Ühenduse kohtumisel.
* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja liige Peep Aru osalevad (25.03-26.03) Lätis Riias BA majanduskomitee ümarlaual „Majanduslik stabiliseerumine ja Balti riikide konkurentsivõime tõstmine” ning BA presiidiumi istungil.
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Ivi Eenmaaga osaleb (25.03-3.04) Tai Kuningriigis Bangkokis IPU 122. assambleel. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad veel Jüri Tamm, Erki Nool ja Marika Tuus. Parlamentidevahelise Liidu assamblee peateemaks on „Parlament – hea valitsemise ja poliitilise leppimise keskne koht“. Riigikogu delegatsiooni nimel esineb teemakohase sõnavõtuga Ivi Eenmaa. Assambleel käsitletakse veel üleilmset võitlust organiseeritud kuritegevuse, narkokaubanduse, illegaalse relvaäri, inimkaubanduse ja terrorismiga.
Riigikogu delegatsiooni liikmed osalevad ka IPU kolme alalise komitee ning geopoliitilise grupi 12+ töös. Lisaks assamblee raames toimuvatele üritustele kohtuvad Eesti delegatsiooni liikmed kolleegidega Ungari, Soome ja Läti parlamentidest ning Eesti aukonsuliga Tai Kuningriigis Virachai Techavijit’ga.
Paralleelselt IPU assambleega toimub Bangkokis parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (Association of Secretaries General of Parliaments, ASGP) kohtumine, mille tööst võtab osa Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Täiendav informatsioon IPU internetileheküljel: http://www.ipu.org/conf-e/122agnd.htm
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside