Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 1 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE), mille eesmärk on täiendada investeerimisfondide likvideerimist käsitlevat regulatsiooni, et vältida õiguslikku ebamäärasust fondide likvideerimisel ja tagada investorite piisav kaitse.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud jahiseadus (351 SE ), mis sätestab jahipiirkonna moodustamise ja kasutamise korra, jahiulukite seire, küttimismahu ja -struktuuri ning muud jahipidamise alused, määrab kindlaks jahipidamisõigust tõendavad dokumendid, sätestab jahiulukite tekitatud kahju hüvitamise ning riikliku järelevalve ja vastutuse.

3. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE), millega tunnistatakse kehtetuks säte, mille järgi elektroonilise hääle kontrolli ei rakendata enne 2015. aastat. Eelnõu eesmärk on elektroonilise hääle kontrolli rakendamine täies ulatuses juba 2013. aasta sügisel toimuva kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata. Nagu märkis valimiskomisjoni esindaja põhiseaduskomisjoni istungil, on elektroonilise hääle kontroll alles katsetamise faasis ja seda rakendatakse vaid katseliselt 2013. aasta kohalikel valimistel. Kontrolli tarkvararakendus luuakse esialgu operatsioonisüsteemile Android, mis on kõige levinum nutiseadme operatsioonisüsteem. Teiste operatsioonisüsteemide jaoks plaanitakse saada rakendus valmis järgmiseks katsetuseks. Valitsus on antud küsimuses seisukohal, et muudatust ei saa toetada, kuivõrd hea tava kohaselt valimiste aastal valimisseadust ei muudeta. Ka leiab valitsus, et arenenud riikides on tunnustatud tava enne olulise IT -komponendi lisamist valimissüsteemi eelnevalt pilootprojektis testida. 

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 14) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) – rahastamine, kutsutud Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, rahandusministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 333).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 8.30)  komisjoni töö uuendustest.

Kohtumised, konverentsid

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Õismäe Vene Lütseumi õpilastega Riigikogus.

Kell 17 – Laine Randjärv osaleb “Kohtumised Tarkovskiga 2013” avaüritusel (Vene Teater).

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on (24.04-4.05) visiidil Ameerika Ühendriikides, kus ta osaleb Arizonas McCaini Instituudi Sedona foorumil ja esineb Phoenixi äri- ja poliitikaeliidile loenguga „Eesti: NATO ja Euroopa Liidu liige“. Mihkelson kohtub ka Eesti aukonsuliga Arizonas. Washingtonis toimuvad kohtumised Kongressis ja Washingtoni Eesti Seltsis.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Mailis Reps, Margus Hanson ja asendusliige Ester Tuiksoo osalevad (20.04-26.04) Strasbourgis ENPA 2013. aasta istungjärgu kevadistungil. Assamblee päevakorras on mitmed laste vägivaldset kohtlemist puudutavad küsimused: laste seksiturism, laste seksuaalne kuritarvitamine ja mustlaspäritolu laste diskrimineerimine. Käsitlemist leiavad ka religioossete kogukondade suhtes toime pandud vägivallaga seotud küsimused, rahvusparlamentides arutatavad kultuuri- ja haridusteemad, Euroopa noorte põhiõigused ja haridusalased väljakutsed, migratsiooni ja asüülitaotlejatega seotud probleemid Euroopa Liidu idapiiril, rahvatervise ning keskkonna riskid ja kasu nanotehnoloogiate kasutamisel, tehnoloogia- ja teaduseetika, aga ka inimõigused laiemalt. Assambleel esinevad pöördumistega Šveitsi välisminister Didier Burkhalter ning Tuneesia president Moncef Marzouki. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee eesistujana esineb ettekandega Andorra välisminister Gilbert Saboya Sunye.

* Riigikogu liige Rein Randver võtab osa (25.05-28.04) Saksamaal Kielis Friedrich Eberti Fondi korraldatavast rahvusvahelisest Läänemere regiooni poliitika ja sotsiaalvaldkonna alase koostöö programmist.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside