Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 1 teisel ja 5 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE), mille eesmärk on tõhustada pakendimaterjalide taaskasutust. Eelnõu poolt kehtestatavad materjali taaskasutuse sihtarvud loovad võimaluse taaskasutuseesmärkide täitmisel keskenduda nendele materjalidele, mille kogumine ja taaskasutamine on majanduslikult otstarbekam. Eelnõu algataja hinnangul võimaldab see pakendiettevõtjatel täita pakendiseadusega kehtestatud pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutuskohustused optimaalsete kuludega. Samuti võimaldab eelnõus sätestatud taaskasutuse sihtarvude järkjärguline tõstmine ettevõtetel pikemaajaliselt kavandada vajalikke kulutusi ja investeeringuid pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi väljaarendamiseks.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine“ muutmine“ eelnõu (227 OE), millega nimetatakse hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikmeks Maret Merisaar, kes asendab seal Toomas Trapido.  

3. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), mille eesmärk on kindlustada riigieelarves kohtunike koolituseks ettenähtud vahendite senisest tõhusam ja sihipärasem kasutamine, muutes selleks kohtunike koolituse korraldamiseks sisseseatud organisatsioonilist raamistikku, vältides ülesannete dubleerimist ning avardades kohtunike koolitusnõukogu pädevust kohtunike koolituse sisulisel koordineerimisel. Eesmärk on tagada kohtunikele professionaalne, igakülgne, järjepidev ja tegelikele vajadustele vastav täienduskoolitus.

4. Esimesel lugemisel on Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Kalle Laaneti, Aadu Musta, Marika Tuusi, Heimar Lengi, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Toomas Vareki, Jaan Kundla, Enn Eesmaa, Jüri Ratase, Olga Sõtniku, Kalev Kallo, Toivo Tootseni, Arvo Sarapuu, Rein Ratase, Inara Luigase, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi, Vilja Savisaare, Ain Seppiku ja Aivar Riisalu algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (210 SE), mille eesmärk on algatajate kinnitusel luua kodanikele võimalus algatada seaduseelnõu ilma Riigikogus esindatud erakondade osaluseta algatuses. Selliselt algatatud eelnõu võiks algatajate arvates olla üks kiiresti areneva kodanikuühiskonna väljundeid. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.

5. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE),mis näeb ette, et riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist kantakse 3 protsenti Eesti Haigekassale alkoholismi ravi ning 1 protsenti sotsiaalministeeriumile alkoholismi ja suitsetamise ennetamise rahastamiseks. Eelnõu seab samuti alkoholi jaemüügi piirangu, keelates alkoholi müügi kell 22.00-10.00. Samuti keelab eelnõu alkohoolse joogi reklaami nii televisioonis, raadios kui ka välireklaamina. Majanduskomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.

6. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse eelnõu (206 SE), mille eesmärk on leevendada tuumakatastroofi piirkonda saadetud isikule selle tagajärjel tekkinud tervisekahjustusi, toetada tervise taastamist ning kompenseerida ühistranspordile tehtavaid kulutusi. Sellisel isikul on eelnõu kohaselt õigus saada ükskord aastas toetust  4000 krooni, külastada tasuta üldlaulu- ja tantsupidu, koolinoorte laulu- ja tantsupidu ning riigimuuseume, ning tasuta tegelda harrastuspüügiga. Samuti on tuumakatastroofi piirkonda saadetud isikul, õigus soodustingimustel vanaduspensionile viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist ja saada 10% pensionilisa, kui tema püsiva töövõimetuse määraks on vähemalt 40%. Sotsiaalkomisjon ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

7. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE), mille eesmärk on tõsta 2010. aastaks lapsehooldustasu seniselt 600-lt kroonilt 3000 kroonini kuus. See toob algataja hinnangul kaasa lisakulu ligi 700 milj krooni aastas. Sotsiaalkomisjon ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Päevakord asub siin.  

Komisjonides 

Põhiseaduskomisjonis võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE); kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), Lissaboni lepingu ratifitseerimise arutelu õigusekspertide osavõtul.

Väliskomisjon – ülevaade olukorrast Kosovos; ülevaade Eesti-Kosovo parlamendirühma visiidist Kosovosse. Kutsutud Riigikogu Eesti-Kosovo parlamendirühma esimees Hannes Astok ja välisministeeriumi esindajad; ülevaade Euroopa Parlamendi algatatud Läänemere piirkonna strateegiast. Kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar

Missioonid, visiidid, konverentsid

* Riigikogu esimees Ene Ergma on 24. ja 25. aprillil koos teda saatva parlamendidelegatsiooniga ametlikul visiidil Rootsi Kuningriigis. Neljapäeval 24. aprillil kohtutakse Riksdagi (Rootsi parlament) esimehe Per Westerberg’i, Põhjamaade Nõukogu Rootsi delegatsiooni esimehe Sinikka Bohlin’i, kõrghariduse ja teadusministri Lars Leijonborg’i, Rahvusliku Teadusnõukogu esimehe Björn von Sydow’i ning Stockholmi lääni maahärra Per Unckel’iga. Kell 11 võtab Riigikogu esimehe Ene Ergma vastu kuningas Carl XVI Gustaf. Riigikogu esimeest saatvasse delegatsiooni kuuluvad aseesimees Jüri Ratas, majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas, kultuurikomisjoni liikmed Peeter Tulviste ja Karel Rüütli ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (23.04-26.04) ENPA valimisvaatluse eelmissioonil Gruusias. Delegatsioonil on kavas kohtuda Gruusia presidendi Mihhail Saakašvili, parlamendi esimehe Nino Burjanadze, ülemkohtu esimehe Konstantin Kublašvili ja keskvalimiskomisjoni esimehe Levan Tarkhnišvili, aga samuti parlamendi opositsiooni, kodanikeorganisatsioonide ja meedia esindajatega.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Hanno Pevkur, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liige Kalvi Kõva osalevad (22.04-23.04) siseministrit saatva delegatsiooni koosseisus visiidil Suurbritanniasse. Tutvutakse broneeringuinfo süsteemiga (PNR/Passenger Name Record). 

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (24.04-25.04) Riias Balti Assamblee, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu kolmepoolsel konverentsil „Võitlus inimkaubanduse vastu“.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside