Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on kuus eelnõu, millest 4 on kolmandal ja 2 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (983 SE), mille eesmärk on muuta rahvakohtunike nimetamise protsess paindlikumaks ning sätestada uus kohtunike tasustamise kord. Eelnõu kohaselt kehtestab rahvakohtuniku tasu suuruse ja maksmise korra justiitsminister oma määrusega. Ministeeriumi hinnangul ei ole otstarbekas määrata rahvakohtuniku tasu seadusega, arvestades praegust olukorda, kus tasu suurus on määratud riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäära järgi, mida ei ole muudetud viimase 5 aasta jooksul.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Ametlike Teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (997 SE), mille vajadus tuleneb sellest, et alates 1.jaanuarist 2007 hakkab ametlike teadaannete väljaandmist korraldama justiitsministri poolt määratud valitsemisala asutus – Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Seni korraldas seda riigikantselei. Peamiseks põhjuseks, miks ametlike teadaannete väljaandmine riigikantselei poolt üle antakse on asjaolu, et enamuse teadetest – kohtuteated, kinnistamisteated, täitmisteated jms – tuleb justiitsministeeriumi haldushalast. Arvestades seda, on justiitsministeeriumi väitel otstarbekam, kui ametlikke teadaandeid menetleb ja töötleb infotehnoloogiliselt justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluvas Registrite ja Infosüsteemide Keskuses. See võimaldab lisaks teadaannete infotehnoloogilisele kaasajastamisele ka sidustada seda kohturegistrite poolt peetavate registrite infosüsteemidega, samuti kohtu infosüsteemiga ja täiturite infosüsteemiga.

3. Kolmandal lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (981 SE), millega sätestatakse kaitseväe juhataja ametiaja pikkuseks viis aastat. Praegu on kaitseväe juhataja ametiaja kestus seadusega reguleerimata

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE), mis võimaldab haigekassal võtta kasutusele eelmiste perioodide tulude ülejääk ja suunata see tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks, mille tulemusena peaksid sotsiaalministeeriumi hinnangul lühenema eriarstiabi ravijärjekorrad ja teenused muutuma patsientidele paremini kättesaadavaks.

5. Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE), millega nimetatakse 22. september vastupanuvõitluse mälestuspäevaks. Eelnõu autorid on seisukohal, et 22. septembril 1944. aastal toimunud Tallinna vallutamist ja Otto Tiefi seadusliku valitsuse kukutamist NSV Liidu vägede poolt tuleb teadvustada mälestuspäevana.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1018 SE), mille eesmärk on viia riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus kooskõlla 2007. aasta 1. jaanuaril jõustuva välisteenistuse seadusega, millega hakatakse edaspidi reguleerima diplomaatilistele ametikohtadele ja välisteenituse seaduse mõistes haldusteenistujate ametikohtadele vastavaid palgaastmeid. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse § 10 lõige 11, kus praegu on sätestatud diplomaatilises ja konsulaarkoosseisus töötavate ametnike palgaastmed ja lisatakse seaduse § 1 viide 1. jaanuaril 2007. a jõustuvale välisteenistuse seadusele, mis hakkab reguleerima diplomaatiliste ametikohtade ja välisteenistuse seaduse mõistes haldusteenistujate ametikohtade palgakorraldust.

Täiskogu päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu esitamine.

Põhiseaduskomisjonis – tulenevalt õiguskantsleri ettepanekust nr. 2 „erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega” erakonnaseaduse muutmise eelnõu algatamise arutelu.

Riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – kell 14 ühisistung, kus käsitletakse olukorda Iraagis. Kutsutud kaitseministeeriumi, välisministeeriumi ja kaitsejõudude peastaabi esindajad. (Ruum L241).

Väliskomisjonis –  kell 13 Euroopa Liidu atlandiülesed suhted, kutsutud Euroopa Liidu Nõukogu Ameerika, ÜRO, inimõiguste ja antiterrorismi direktoraadi üksuse juht Riina Ruth Kionka.

Õiguskomisjonis – vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE); kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE).

Komisjonide päevakorrad asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Üritused

Kell 9.15 – Valgevene toetusrühma liikmed kohtuvad Irina Krasovskajaga, kes osaleb Tallinnas toimuval rahvusvahelisel välispoliitika konverentsil. USAs elav Krasovskaja juhib fondi „Me mäletame” (We Remember Foundation). Kohtumine toimub Riigikogus (ruum (240).

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland (kuni 25.11), aseesimees Liina Tõnisson ja liige Mart Nutt osalevad (kuni 26.11)  ELAKi visiidil Rumeenia parlamenti.

* Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb (kuni 24.11) Austrias, Kremsis projektis „Naiste karjääriredel teaduses.”

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside