Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Toimub korraline Riigikogu juhatuse valimine.

Vastavalt Riigikogu kodukorra seadusele valitakse esmalt Riigikogu esimees. Riigikogu aseesimehed valitakse samaaegselt pärast Riigikogu esimehe valimist. Kandidaadi võib üles seada Riigikogu liige. Esmalt seatakse üles Riigikogu esimehe kandidaadid. Riigikogu esimeheks saab kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Pärast Riigikogu esimehe valimist seatakse üles Riigikogu aseesimeeste kandidaadid. Hääletamine Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimisel on salajane. Riigikogu esimeseks aseesimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Riigikogu teiseks aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat.

Väliskomisjonis

Ülevaade olukorrast Gruusias.

Ülevaade olukorrast Ukrainas enne 26. märtsil toimuvaid parlamendivalimisi.

Ülevaade olukorrast Valgevenes pärast 19. märtsil toimunud presidendivalimisi.

Kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Simmu Tiik ja sama osakonna 5. büroo direktor Jaan Hein.

Üritused väljaspool Eestit

* Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb (kuni 24.03) Vilniuses toimuval Euroopa-Venemaa foorumil.

* Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Marika Tuus osaleb (kuni 25.03) Brüsselis NATO peasekretäri, NATO suursaadikute ja Lääne-Euroopa Liidu Assamblee poliitika-, kaitse- ning tehnoloogia ja õhuruumi komiteede kohtumisel.

*Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb (kuni 26.03) Haagis Balti Assamblee presiidiumi istungil ja Beneluxi parlamendi kevadistungil.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23. 03) Strasbourgis ECRI (Euroopa Komisjoni rassismi ja antitolerantsuse vastase komitee) 39. plenaaristungil, kus muu hulgas tuleb arutusele koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega.

* Riigikogu Eesti-Hiina Parlamendirühma esimees Peeter Kreitzberg, aseesimees Rain Rosimannus ja liikmed Jüri Tamm, Tiit Tammsaar ja Toivo Tootsen sõidavad Hiina Rahvavabariiki, kus alates homsest toimuvad kohtumised Ülehiinalise Rahvaesindajate Kogu Hiina-Eesti sõprusrühma liikmetega, Hiina Rahva Poliitilise Konsultatiivkonverentsi (CPPCC) Väliskomisjoni liikmetega ja Hiina Kultuuriministeeriumi esindajatega. Riigikogu Eesti-Hiina Parlamendirühma liige Urmas Reinsalu jõuab Hiina 27. märtsil.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside