Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu kolmas ja ühe eelnõu teine lugemine.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), millega täpsustakse võlaõigusseaduses sisalduvat tarbijakrediidilepingutele kohalduvat vastutustundliku laenamise regulatsiooni ja reklaamiseaduses sisalduvat finantsteenuste, sh tarbijakrediidi reklaami regulatsiooni. Eelnõuga sisustatakse tarbija krediidivõimelisuse mõiste; sätestatakse, missuguseid asjaolusid peab krediidiandja tarbija krediidivõimelisuse hindamisel arvesse võtma; nähakse ette, et reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada selliseid lepinguid, võib sisaldada üksnes esmavajalikku teavet krediidiandja või krediidivahendaja ning osutatava teenuse kohta ning peab olema vastutustundlik ja tasakaalustatud. Eelnõu kohaselt ei tohi reklaam jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks, ega kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele.

2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE), millega võetakse üle EL direktiiv 2011/77/EL ja ühtlustatakse direktiiviga seotud õigusnorme. Eelnõuga pikendatakse esitajate ja fonogrammitootjate õiguste kaitset 70 aastale pärast avaldamist ja võimaldatakse esitajatel, kelle esitusi esmane fonogrammitootja pärast esialgset 50-aastast kaitsetähtaega enam ei avalda, soovi korral leping üles öelda ning oma esituse üle taas ise otsustada. Stuudiomuusikutele, kes on oma salvestamise, reprodutseerimise, levitamise ja üldsusele suunamise õigused loovutanud ühekordse tasu eest fonogrammitootjale, luuakse fond, kuhu paigutatakse 20% tulust selliste fonogrammide kasutamise eest, mis tähtaja pikendamata jätmise korral oleksid kaotanud kaitse.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 12.30) – väljasõiduistung (23.05-24.05) Alam-Pedja looduskaitsealale ja Emajõe Suursoole.

Kultuurikomisjonis (kell 13) – kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); õppetoetuste ja õppelaenuseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Väliskomisjonis (kell 13) – Eesti seisukohad 27. – 28. maini toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 27. – 28. maini toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite istungil; ülevaade Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides Marina Kaljurand.

Üritused ja kohtumised

Kell 10 – Riigikogu konverentsisaalis algab Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee monitooringukomitee 2-päevane (23. – 24. maini) istung, mille avab Riigikogu esimees Ene Ergma. Istungit juhatab ENPA Eesti delegatsiooni juht, monitooringukomitee esimees Andres Herkel. Päevakorra kohaselt tulevad arutusele monitooringujärgne dialoog Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedooniaga, Gruusia ja Venemaa sõjalise konflikti järgne olukord, ENPA monitooringualane tegevus juunist 2012 – septembrini 2013, ning raportid Gruusia, Ukraina, Albaania, Montenegro, Moldova kohta, samuti monitoorimisjärgsed dialoogid Monaco ja Bulgaariaga. Reedel, 24. mail on istungi päevakorras kuulamine külmutatud konfliktide teemal. Ettekande teeb endine nn Naiste Koalitsiooni (Women’s Coalition) liider ja Põhja-Iirimaa rahuprotsessi vanemläbirääkija Jane Morrice. Käsitletakse Abhaasia ja Lõuna-Osseetia, Mägi-Karabahhia ning Transnistriaga seotud teemasid.

Kell 10.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride ja tsiviilteenistujate kursuste õppuritega.

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjoni korraldab ümarlaua, millest võtavad osa Briti Kuningliku Kaitsekolledži õpilased (ruum L 240).

Kell 12 – Mati Raidma kohtub Gruusia kaitseministri Irakli Alasaniaga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksimaa Liidumaa Maapäeva esimehe Matthias Rößleriga.

Kell 18 – Riigikogu teabekeskuses toimub aruteluõhtu teemal „Jäägem eestlaseks, aga juhtigem ka Euroopat! Vaade Eesti eesistumisele Euroopa Liidus aastal 2018“. Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures, suursaadik Matti Maasikas annab ülevaate Eesti hakkamasaamisest Euroopa Liidus ning räägib sellest, mida meie riigile ja rahvale tähendab eelseisev Eesti eesistumine. Arutelu juhib Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Liisa-Ly Pakosta.

Ene Ergma osaleb 23. – 25. maini Eesti Külaliikumise Kodukant Aasta küla 2013 konkursi hindamiskomisjoni töös, mille raames ta neljapäeval, 23. mail külastab Rimmu küla Viljandimaal, 24. mail Lutsu küla Põlvamaal, Krabi küla Võrumaal ja Hargla kandi küla Valgamaal ning 25. mail Melliste küla Tartumaal ja Lustivere piirkonna külasid Jõgevamaal.

* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv osaleb (23.05-24.05) Riias kohtumisel BA Läti delegatsiooniga. Muuhulgas on arutusel ka 2014. aastal Eesti BA eesistumisega seotud küsimused ning Eesti eesistumise kogemus Läänemere Parlamentaarses Konverentsis.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (23.05-24.05) Turus VI Läänemere Foorumil, kus ta esineb ka ettekandega. Foorumi peateema on Venemaa ja uued väljakutsed Läänemere regioonis.

* Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski osaleb (22.05-23.05) Leipzigis Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei 150. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside