Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – erakorraline istungjärk

Päevakorras on Vabariigi Presidendi poolt 20. detsembril 2010 välja kuulutamata jäetud liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine. Täiskogu otsustab, kas võtta seadus muutmata kujul vastu või mitte.
 
Vabariigi President oli seadust tagasi lükates seisukohal, et nimetatud seaduse jõustumisel ei oleks selge, milline liiklust reguleeriv normistik Eestis 1. jaanuaril 2011 kehtib, ning olukord, kus Eestis liiklejatel ei ole võimalik üheselt aru saada, millised on liikluses osalemisel nende õigused ja kohustused, on vastuolus PS §-s 10 sätestatud õigusriigi ja § 13 lõikes 2 sätestatud õigusselguse põhimõttega.
 

Kell 13 – teine erakorraline istungjärk

Kui Riigikogu ei võta Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadust muutmata kujul uuesti vastu, toimub seaduse teistkordne menetlemine, teine lugemine.
 

Kolmas erakorraline istungjärk
Kui liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse teine lugemine lõpetatakse, toimub üks tund pärast teise lugemise lõpetamist kolmas erakorraline istungjärk liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse kolmandaks lugemiseks.
Liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (874 UA) tekst ja seletuskiri asub veebiaadressil https://www.riigikogu.ee/?page=eelnou&op=ems&eid=1268446&emshelp=true&u=20101222141003
 
Erakorralised istungjärgud on kokku kutsutud 25 Riigikogu liikme ettepanekul Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §-le 68 ja Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 51.

Komisjonide istungid

Põhiseaduskomisjon
(kell 9) – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine. Komisjon esitab täiskogule omapoolse ettepaneku, kas võtta seadus muutmata kujul vastu või mitte. Vastavalt  Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele esineb põhiseaduskomisjoni esindaja ka ettekandega Riigikogu täiskogus.

Majanduskomisjon
(kell 9.15 ja seejärel peale esimest istungjärku) – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine. Komisjon kinnitab muudatusteepanekute tähtaja ja esitab muudatusettepanekud.
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside