Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

23. aprillil tähistab Riigikogu Eesti parlamendi 90. juubelit. Just sel päeval 90 aastat tagasi tuli kokku Asutav Kogu.

Kell 10 – täiskogu pidulik istung

1. Peokõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Tervituseks saavad sõna ka teiste põhiseaduslike institutsioonide juhid.

2. Seejärel on kolmandal lugemisel keskkonnakomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE), millega luuakse eeldused, et metsaomanikud saaksid omandada oma kinnistuga piirnevat riigile kuuluvat metsamaad. Algataja hinnangul annab metsaressursi andmine kohalikele elanikele olulise panuse maapiirkondade sotsiaal-majandusliku arengu tagamiseks. Metsamaad sisaldavate riigimaade võõrandamisel metsaomanike eelistamisega tagatakse ka edaspidi metsamaade kasutamine metsa majandamise eesmärgil, mis kaudselt tagab piirkonna looduskeskkonna stabiilsuse.

***

Lahtiste uste päeva üritused

Kell 11 – avatakse uksed külastajaile, keda Riigikogu hoovis tervitab väikese kontserdiga piirivalveorkester.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Eesti Posti juhatuse esimees Ahti Kallaste esitlevad kunstisaalis juubelipostmarki. Antakse välja ka esimese päeva ümbrik ning kasutusel on esimese päeva tempel.

Kell 13 valitsuse infotund (istungisaalis) – kohalolijate küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning rahandusminister Ivari Padar.

Kell 14 majanduskomisjoni avalik istung (ruumis L-332) - peateemana on kõne all Eesti innovatsioonipoliitika. Arutelu toimub innovatsiooniteadlikkuse ja-toetuste teema kuulamiste raames. Külalistena osalevad arutelul Innovatsiooniaasta 2009 juht Urmas Kõiv ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse innovatsioonidivisioni direktor Ilmar Pralla, kellega arutletakse teemal „ Innovatsioon kui majandusarengu vedur”.

Majanduskomisjoni esimehe Urmas Klaasi juhitavas arutelus käsitletakse innovatsiooniaasta eesmärke ja 2009. aasta I kvartali tulemusi, kuulatakse ülevaadet sellekohastest uuringuist Eesti organisatsioonides, sh innovatsiooni soodustavaist ja takistavatest teguritest. Samuti tuuakse näiteid uute ideede elluviimisest ja antakse ülevaade innovatsioonitoetuse meetmete paketist.

Majanduskomisjon on innovatsiooniarutelude raames juba kohtunud Ülikooli Rektorite Nõukogu, riigikantselei, Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega ning Pärnumaa omavalitustegelastega. Kohtumiste pakett kulmineerub 21. mail aruteluga Riigikogu täiskogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

Järgnevate punktidena on avaliku istungi päevakorras veel järgmised teemad:

• Vabariigi Valitsuse algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE) arutelu 2. lugemisele saatmiseks.

• Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühendamisest tulenevalt eelnõu (439 SE) arutelu 2. lugemisele saatmiseks.

• Riigivara tasuta võõrandamine Tartu Maavalitsuselt Elva linnale.

Kell 14 õiguskomisjoni avalik istung (ruumis 262) – toimub arutelu teemal „Kuidas vähendada liiklussurmasid? Liikluse olukorrast ja lahendustest Eestis“. Õiguskomisjoni esimehe Ken-Marti Vaheri juhitavas arutelus käsitletakse liiklussurmade peamisi põhjusi Eestis, küsitakse mida on tehtud ja mida saame veel teha liiklussurmade vähendamiseks ja ennetamiseks. Liikluse eksperdid kõnelevad eelmise aasta lõpul vastu võetud liiklusseaduse muudatustest, eelkõige kiiruskaamerate ja hoiatusmenetluse rakendumisest. Arutletakse ka teemal, kas joobes juhtide nimede avalikustamine vähendaks joobes juhtide arvu Eesti teedel.

Istungil osalevad külaliste ja ekspertidena maanteeameti peadirektori asetäitja Villu Vane, julgestuspolitsei korrakaitseosakonna politseidirektor Alo Kirsimäe, Tallinna Transpordiameti jurist Talvo Rüütelmaa, liiklusspetsialist Johannes Pirita, majandus-ja kommunikatsiooni ministeeriumist teede-ja raudteeosakonna juhtajaja Ain Tatter ning siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Priit Heinsoo.

Kell 17 ansambli Singer Vinger tasuta kontsert Toompea lossi õuel.
 

Kell 11-17 toimuvad ekskursioonid Toompea lossis ja saab ronida Pika Hermanni torni. Kohvikus on avatud näitus Riigikogu ajaloost ja saab vaadata Riigikogu tutvustavat filmi, jagatakse näpunäiteid Riigikogu veebilehe kasutamiseks, avatud on e-saal, kus saab kaasa lüüa seadusloome alases matkemängus.

***

Kultuurikomisjonis (kell 12) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Kohtumised, koosolekud

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi ja Margus Lepik osalevad (23.04-24.04) Leedus Klaipedas Balti Assamblee keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisel ümarlaual „Jätkusuutliku, turvalise ja konkurentsivõimelise energiaturu loomine Läänemere regioonis”.

* Riigikogu aseesimees Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Kristiina Ojuland osaleb (23.04-25.04) Prantsusmaal Strasbourgis ENPA liberaaldemokraatliku fraktsiooni juhatuse koosolekul.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (22.04-24.04) Venemaal Moskvas Tartu Ülikooli päeval Moskva Ülikoolis

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (18.04-24.04) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Euroopa Julgeoleku ja Kaitseassamblee poliitikakomitee kohtumistel USA Riigidepartemangus, Pentagonis, Luure Keskagentuuris (CIA) ning USA poliitikaanalüütikutega. Arutusel on üle-atlandilised suhted, NATO tulevik, suhted Venemaaga ning Afganistani ja Pakistani suhtes teostatav poliitika, samuti energiajulgeolek, relvastuse vähendamine, olukord Balkanil, Lähis-Idas, Iraanis ja Iraagis

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside