Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmandal lugemisel on kolm eelnõu

1. Riigikogu liikmete Imre Sooääre, Avo Üpruse, Trivimi Velliste, Jüri Saare ja Mark Soosaare algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE) täpsustab väikesaare püsiasustuse ja püsielaniku mõisteid ning saarvalla üldkogu pädevust. Ka annab eelnõu väikesaare omavalitsusele ostueesõiguse väikesaarel asuvale kinnisasjale. Eelnõu autorite hinnangul on see vajalik selleks, et kaitsta väikesaare alade sattumist juhuslike omanike kätte. Selline säte aitab autorite arvates kaasa traditsioonilise ühistegevuse taastamisele väikesaartel ja maa ühiskasutusse andmisele rannakarjamaadena või puhke- ja spordiväljakutena. Eelnõu võimaldab samuti luua saarevahi ametikoha. Saarevahi ülesandeks oleks järelvalve saarel paiknevate loodus- ja muinsuskaitseliste objektide üle. Eelnõu autorite hinnangul on saarevahi ametikoha järele tekkinud tungiv vajadus eriti neil saartel, kus puudub majakavaht ja ühes sellega on saare olulised objektid jäänud valveta ja hoolduseta.

2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1093 SE) näeb ette tervishoiuteenuste kapitalikulude rahastamine riigieelarvest vastavalt valitsuse kehtestatud korrale ja tingimustele. Praegu toimub tervishoiuteenuste rahastamine, mis sisaldab ka kulutusi raviasutuste renoveerimisele, vaid haigekassa vahendite arvelt. Ka muudab eelnõu Eesti Haigekassa seadust, lubades võtta kasutusele eelmiste perioodide tulude ülejääk senisest suuremas ehk kuni 50% ulatuses varasema 20% asemel. Ühtlasi lubab muudetud sõnastus kasutada seda ülejääki laiemalt kui vaid tervishoiuteenuse kättesaadavuse parandamisele, mida näeb ette seaduse praegune sõnastus.

3. Valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1085 SE) eesmärk on aidata kaasa vanemahüvitise maksmise paremale arusaadavusele ja ühetaolisele kohaldamisele. Seadus tagab võrreldes kehtiva seadusega soodsama kohtlemise isikutele, kes on raseduse ajal üle viidud kergemale tööle; isikutele, kes saavad hüvitise maksmise ajal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu; isikutele, kes asuvad peale õiguse lõppemist hüvitisele tööle ning saavad samal kalendrikuul töötasu; ning isikutele, kelle hüvitis jääb seoses alamapalga tõusuga uuel aastal alla alampalga suuruse.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

OSCE ja ÜRO

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik ning liige Peeter Tulviste osalevad Austrias Viinis OSCE PA alatise komitee istungil ja OSCE PA 6. talveistungil. Arutusel on energiajulgeolek OSCE liikmesriikides.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23.02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

Riigikogu pressitalitus,

 

Tagasiside