Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu jätkab kolmapäevase päevakorra menetlemisega.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 14) jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE); veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE).

Kultuurikomisjonis (kell 14) muudatusettepaneku tegemine 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (278 SE) – õpetaja lähtetoetuse suurus.

Riigikaitsekomisjonis (kell 13) Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) töölepingu seaduse § 177 muutmise seaduse eelnõu (320 SE); riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE).

Sotsiaalkomisjoni avalik istung (kell 14) – naiste vägivalla ohvrite abistamise teemal (Riigikogu konverentsisaalis), istungist võtab osa ka Riigikogu aseesimees Laine Randjärv, pärast istungit üritus „10 aastat naiste varjupaiku Eestis“, (korraldaja Eesti Naisteühenduste Ümarlaud). Istuingit saab jälgida reaalajas Riigikogu veebiaadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 

Väliskomisjonis (kell 13) ülevaade Riigikogu väliskomisjoni raportis „Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025“ esitatud soovituste elluviimisest, kutsutud välisminister Urmas Paet, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 29. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 8.30) Riigikontrolli auditiaruande „Maamaksu kogumise ja arvestamise probleemid kohalikes omavalitsustes“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad; 25. oktoobril toimunud ümarlaua „Koolieelsetes lasteasutustes riigikeele omandamise võimaluste otstarbekus Narva lasteaed „Päikene“ näitel“ arutelu kokkuvõte.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Vabariigi Presidendi mõttekoja kärajatel “Millist Eestit jõuame pidada?” (Tallinna Lauluväljak, 1. korruse sammassaal).

Kell 14 – Jüri Ratas kohtub Mustamäe Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 16 – Ene Egma avab tervitussõnavõtuga fotonäituse “Estonia via the Diplomatic Camera” (Nokia kontserdisaal).

MTÜ Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku korraldatava „Töövarju päeva kroon 2012“ raames saadab Riigikogu esimeest neljapäeval töövari.

* Riigikogu liige Indrek Saar osaleb (22.11-23.11) Londonis Euroopa Sotsiaaldemokraatide peasekretäride konverentsil.

* Riigikogu liikmed Margus Hanson ja Rainer Vakra osalevad (22.11-25.11) Ateenas 12. parlamentidevahelisel taastuvenergia ja energia tõhususe teemalisel konverentsil, mille korraldab Taastuvenergia Allikate Euroopa Foorum koostöös Kreeka parlamendiga.

* Riigikogu liige Yana Toom osaleb (17.11-23.11) Thbilisis rahvusvahelisel konverentsil „Balti kogemus Euro-Atlandi integratsioonis: kas võimalus ka Gruusiale?“.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb (19.11-25.11) Pariisis Prantsusmaa välisministeeriumi korraldataval tuleviku tegijate programmis.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

 

Tagasiside