Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 2 esimesel lugemisel.  

1.  Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE), mille jõustumisel avaneb võimalus esitada Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelisele Büroole tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotlusi ka Patendiameti kaudu.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses valitsusasutuste ühendamisega eelnõu (125 SE), millega korraldatakse ümber ning ühendatakse Energiaturu Inspektsioon, Konkurentsiamet, Raudteeinspektsioon, Sideamet ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioon kaheks ametiks –  Tehnilise Järelevalve Ametiks ja Konkurentsiametiks alates 2008. aasta 1. jaanuarist.

3. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (113 SE), mis näeb ette, et  Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmist eksamit võib lisaks eesti keelele teha ka mõnes Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee enamlevinud töökeeles eksamit sooritava isiku valikul. Samuti sätestab eelnõu,  et Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamist ei nõuta üle 65-aastastelt kodakondsuse taotlejatelt. Riigikogu põhiseaduskomisjon kõnealust eelnõu ei toetanud.

4. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (126 SE), mille eesmärk on anda Eestis sündinud lastele koos sünniga Eesti kodakondsus, kui nende vanemad elavad Eestis alaliselt. Riigikogu põhiseaduskomisjon kõnealust eelnõu ei toetanud.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Majanduskomisjonis – riikliku statistika küsimuste arutelu rahandusministri ja Statistikaameti esindajatega; postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE); kindlustustegevuse seaduse, finantsinspektsiooni seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE); puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus (159 SE).       

Üritused, kohtumised

Kell 12 – Ene Ergma kohtub Saku Gümnaasiumi õpilastega; kohtumise teemaks on kodanikuks olemine.

* Avatud on näitus „Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu 90”. Riigikogu hoone II korrusel.

* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on 22. -23. novembrini ringsõidul Viljandimaal.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma aseesimees Marika Tuus ja liige Indrek Saar osalevad 19.11-23.11) Ameerika Ühendriikides New Yorgis ÜRO 2007. aasta parlamentaarsel kuulamisel (hearing). Sel aastal on teemaks seaduse ülimuslikkus rahvusvahelises suhtlemises: parlamentide võtmeroll.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (22.11-23.11) Slovakkias Bratislavas ENPA alatise komitee istungil. Arutusel on assamblee kodukorrareeglite võimalik muutmine, soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted assamblees, humanitaarkatastroofidega seonduv, laste olukord Balkani konfliktipiirkondades, radioaktiivsed jäätmed ning keskkonnakaitse jpm.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv osaleb (22.11-23.11)  Slovakkias Bratislavas seminaril „Euroopa sotsiaalne mudel pärast laienemist: langus või tõus”, mille korraldab Slovakkia Juhtimise Instituut koostöös Poliitika Võrgustikuga (Policy Network).

* Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed Rein Ratas ja Mark Soosaar osalevad (22.11-23.11)  Belgias Brüsselis GLOBE Europe’i (Seadusandjate Ülemaailmne Organisatsioon Tasakaalustatud Keskkonna Eest) korraldataval konverentsil „Valmistumine 2009. aasta Kopenhaageni konverentsiks: juhtimine, valitsemine, jätkusuutlik areng”.

* Lätis Riias toimub 22.11-24.11 Balti Assamblee 26. istungjärk ja 13. Balti Nõukogu, millest võtavad osa Riigikogu esimees Ene Ergma ( 23.11-24.11) ning Balti Assamblee Eesti delegatsioon järgmises koosseisus: delegatsiooni juht Trivimi Velliste, asejuht Mailis Reps ja liikmed Peep Aru, Helle Kalda, Kalvi Kõva, Margus Lepik, Tatjana Muravjova, Tarmo Mänd, Jaak Salumets, Vladimir Velman, Ott Lumi (22.11- 23.11) ja Mart Laar (23. nov.) Istungjärgu raames toimub ka konverents „Balti riigid ja Euroopa Liidu naabruspoliitika”. Kitsamalt käsitletakse tööd Euroopa Liidu ühtsete väärtuste nimel, Ida- ja Lõuna-dimensioonide vahelist tasakaalu naabruspoliitikas, poliitilist dialoogi parlamentaarsel tasandil kui naabruspoliitika instrumenti ning Balti- ja Põhjamaade ühtset lähenemist naabruspoliitika elluviimisel. Nimetatud teemadel võtavad sõna Euroopa Komisjoni esindajad, aga ka eksperdid Moldovast, Aserbaidžaanist, Gruusiast, Venemaalt, Armeeniast, Valgevenest, Rumeeniast. Külalisesinejaid on kutsutud ka Euroopa Liidu liikmesriikidest Rootsist, Soomes Suurbritanniast.

BA istungjärgul on arutusel 2007. aasta tegevuse aruanne, käsitletakse Balti riikide ühtset energiapoliitikat, keskkonnakaitset ning tööturuga seotud küsimusi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside