Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu juhatuse valimised

Esmalt valitakse Riigikogu esimees. Kandidaadi võib üles seada Riigikogu liige. Ülesseatu peab andma kandideerimiseks nõusoleku. Riigikogu esimeheks saab kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häältearvu, korraldatakse kahe kõige rohkem hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor. Võrdse häältearvu korral heidetakse liisku. Kui Riigikogu esimehe valimisel on üles seatud ainult üks kandidaat, osutub ta valituks, kui ta saab rohkem poolt- kui vastuhääli.

Pärast Riigikogu esimehe valimist seatakse üles Riigikogu aseesimeeste kandidaadid. Riigikogu aseesimehed valitakse samaaegselt. Riigikogu esimeseks aseesimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Riigikogu teiseks aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimise lisavoor.

Hääletamine Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimisel on salajane. Riigikogu liikmel on nii Riigikogu esimehe kui ka aseesimeeste valimisel üks hääl. Riigikogu esimehe ja aseesimeeste volitused algavad pärast valimistulemuste teatavakstegemist.

Komisjonides

Kell 8.30 – riigieelarve kontrolli erikomisjon

Riigikontrolli uute auditiaruannete tutvustamine.

Üritused, kohtumised

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Austria suursaadiku Renate Kobleri vastuvõtul.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb dokumentaalfilmi “Regilaul –  laulud õhtust” esilinastusel.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (22.03-24.03) Euroopa Kosmosepoliitika Instituudi (ESPI) kutsel Viinis seminaril „Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) laienemine – kuidas liitumisest huvitatud riigid saaksid selleks valmistuda“. Muuhulgas on arutusel parlamentide kaasamine antud küsimuses.

* ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (21.03 -23.03) Oslos ENPA eriraportöörina Norra Helsingi komitee Valgevene teemalisel ümarlaual, kus ta peab ettekande „Valgevene: kuhu edasi?“

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (18.03-22.03) Kataris Dohas NATO PA poliitikakomitee väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside