Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

NB! Kell 14 toimub Riigikogu konverentsikeskuses sotsiaalkomisjoni avalik istung. Vt lähemalt allpool.

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu.
 

1. Kolmandal lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE). Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks säte, mille kohaselt Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikme palka makstakse Eesti riigieelarvest. Ka sätestab eelnõu, et Euroopa Parlamenti valitud saadik ei saa oma volituste ajal parlamendi liikme vanaduspensioni. Seaduse muutmine tuleneb Euroopa Parlamendi 28. septembri 2005. aasta otsusest, millega võeti vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus (2005/684/EÜ, Euratom). Viimase kohaselt hakatakse Euroopa Parlamendi liikmele alates järgmisest Euroopa Parlamendi koosseisust maksma palka Euroopa Liidu eelarvest.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE), mille peamine eesmärk on ühendada tööturuamet töötukassaga. Ühendasutuse nimeks jääb Eesti Töötukassa. Eelnõu eesmärk on parandada tööturuteenuste kvaliteeti ja tagada olukord, kus nii aktiivseid kui ka passiivseid tööturumeetmeid osutatakse ühes asutuses. Eelnõuga ei muudeta tööturuteenuste osutamise ega tööturutoetuste ja töötuskindlustuse seaduse alusel hüvitiste maksmise põhimõtteid. Kõnealune eelnõu lähtub riigi ja sotsiaalpartnerite vahel töölepingu seaduse eelnõu ettevalmistamisel 24. aprillil 2008 sõlmitud kokkuleppest, millega otsustati tööturuinstitutsioonid ümber korraldada. Tööturuameti ülesannete panemine avalik-õiguslikule asutusena tegutsevale töötukassale võimaldab algataja kinnitusel kaasata asutuse juhtimisse tööandjate ja töötajate esindajaid, mis omakorda tagab huvigruppide suurema kaasatuse neid puudutavate küsimuste lahendamisele.

Komisjonides

Majanduskomisjonis – ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE);majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seisukohad ASi Estonian Air arengu osas.

Põhiseaduskomisjonis – riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE).

Sotsiaalkomisjoni avalik istung – kell 14 Riigikogu konverentsisaalis algava avaliku istungi teema on  ”Üheskoos emakakaelavähi vastu”. Istung toimub rahvusvahelise emakakaelavähi vastu võitlemise nädala raames koostöös Eesti Vähiliidu ja Sihtasutusega Vähi Sõeluuringud. Istungi avab komisjoni esimees Heljo Pikhof, kes kõneleb emakavähi ennetuse arengusuundadest Euroopas. Emakavähi ja selle ennetuse teemal võtavad sõna professor Anneli Uusküla, professor Helle Karro, doktor Kersti Kukk, Piret Veerus, Sirje Vaask, doktor Airi Põder ja doktor Matti Maimets. Teemat modereerib doktor Terje Raud. Emakakaelavähi ennetamise nädala eesmärk on juhtida naiste, aga ka avalikkuse ja meditsiinitöötajate tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ja varajase avastamise võimalustele.  

Väliskomisjonis – töövisiit Georgiasse 1.-6. veebruaril 2009, visiidi ettevalmistamine; ülevaade Georgia ja Eesti kahepoolsetest suhetest.

Koosolekud

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb (20.01-22.01) Taanis Kopenhaagenis ja Rootsis Malmös Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi tööjõu ja sotsiaalküsimuste töörühma koosolekul.

* Riigikogu liige Taavi Veskimägi osaleb (20.01-22.01) Pariisis Euroopa Rahvapartei majandus- ja sotsiaalpoliitika töörühma koosolekul.

* Riigikogu liige Ott Lumi osaleb (21.01-22.01) Prantsusmaal Pariisis Euroopa Rahvapartei majandus- ja sotsiaalpoliitika töörühma koosolekul.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside